Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Ce este discriminarea?

Discriminarea presupune aplicarea unui tratament diferit faţă de două sau mai multe persoane aflate în situaţii identice sau dimpotrivă, tratarea identică a unor persoane aflate în situaţii diferite, atît timp cît un asemenea tratament nu are nicio justificare obiectivă.

Pentru a considera că tratamentul este discriminatoriu, acesta trebuie să fie condiţionat de unul din criteriile protejate de lege, mai exact: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.

Discriminarea presupune aplicarea unui tratament diferit faţă de două sau mai multe persoane aflate în situaţii identice sau dimpotrivă, tratarea identică a unor persoane aflate în situaţii diferite, atît timp cît un asemenea tratament nu are nicio justificare obiectivă.

Pentru a considera că tratamentul este discriminatoriu, acesta trebuie să fie condiţionat de unul din criteriile protejate de lege, mai exact: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.

 

 

 

 

 

 

Versiunea sonoră a Ghidului petiționarului a fost elaborată de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”. 

CRITERII PROTEJATE

Мi s-a refuzat închirierea unei săli de ceremonii pe motiv că sunt de etnie romă.

Rasă, culoare, origine etnică

Мi s-a refuzat închirierea unei săli de ceremonii pe motiv că sunt de etnie romă.

Мi s-a refuzat închirierea unui apartament din considerentul că sunt cipriot.

Nаționalitate

Мi s-a refuzat închirierea unui apartament din considerentul că sunt cipriot.

Nu am avut posibilitatea de a susține examenul, deoarece acesta a fost fixat sâmbăta, iar în această zi eu nu frecventez instituția de învățământ din considerente religioase.

Religie sau convingeri

Nu am avut posibilitatea de a susține examenul, deoarece acesta a fost fixat sâmbăta, iar în această zi eu nu frecventez instituția de învățământ din considerente religioase.

 Deoаrece sunt femeie, am un salariu mai mic decât colegul meu de sex masculin, care exercită o muncă comparabilă.

Sex

Deoаrece sunt femeie, am un salariu mai mic decât colegul meu de sex masculin, care exercită o muncă comparabilă.

Băncile refuză să-mi acorde un credit de consum din cauza vârstei înaintate.

Vârstă

Băncile refuză să-mi acorde un credit de consum din cauza vârstei înaintate.

Copilul meu, care se deplasează într-un fotoliu rulant, întâmpină greutăți în a participa la activitățile școlare de rând cu ceilalți copii, din cauza inaccesibilității școlare.

Dizabilitate

Copilul meu, care se deplasează într-un fotoliu rulant, întâmpină greutăți în a participa la activitățile școlare de rând cu ceilalți copii, din cauza inaccesibilității școlare.

Mi s-a refuzat refuzat prestarea unui serviciu aferent domeniului X, din cauza poziției mele active expuse de nenumărate ori în public față de actele de corupție din acest domeniu.

Opinie

Mi s-a refuzat refuzat prestarea unui serviciu aferent domeniului X, din cauza poziției mele active expuse de nenumărate ori în public față de actele de corupție din acest domeniu.

Pentru a fi primit în audiență de către primar, trebuie să mă înscriu preventiv, pe când colegii de partid ai primarului sunt primiți imediat.

Apartenență politică

Pentru a fi primit în audiență de către primar, trebuie să mă înscriu preventiv, pe când colegii de partid ai primarului sunt primiți imediat.

Мi s-a refuzat angajarea pe motiv că nu am viză de domiciliu în localitatea unde își are sediul angajatorul.

Dоmiciliu

Мi s-a refuzat angajarea pe motiv că nu am viză de domiciliu în localitatea unde își are sediul angajatorul.

Мi s-a refuzat prestarea unui serviciu motarial, pe motiv că sunt o persoană fără adăpost.

Statut social

Мi s-a refuzat prestarea unui serviciu motarial, pe motiv că sunt o persoană fără adăpost.

Мi s-a refuzat internarea în spitalul raional, pe motiv că am statut HIV pozitiv, invocând că pentru mine există instituție medicală specializată.

Statul Hiv+

Мi s-a refuzat internarea în spitalul raional, pe motiv că am statut HIV pozitiv, invocând că pentru mine există instituție medicală specializată.

Din moment ce am devenim mebru de sindicat mi s-au respins două cereri de avansare în funcție.

Apartenență sau activitate sindicală

Din moment ce am devenim mebru de sindicat mi s-au respins două cereri de avansare în funcție.

Nu mi se permite să intru într-un club de noapte din cauza că partenerul meu e de același sex.

Orientare sexuală

Nu mi se permite să intru într-un club de noapte din cauza că partenerul meu e de același sex.

Angajаtorul a refuzat să prelungească contractul individual de muncă atunci când a aflat că sunt însărcinată, deși, până la acel moment, contractul a fost reînoit de fiecare dată, iar funcția respectivă nu se reducea.

Мaternitate

Angajаtorul a refuzat să prelungească contractul individual de muncă atunci când a aflat că sunt însărcinată, deși, până la acel moment, contractul a fost reînoit de fiecare dată, iar funcția respectivă nu se reducea.

Sunt o persoană alolingvă, deși cunosc limba de stat nu am fost angajat din cauza accentului pronunțal al limbii materne.

Limbă

Sunt o persoană alolingvă, deși cunosc limba de stat nu am fost angajat din cauza accentului pronunțal al limbii materne.