Ce este discriminarea?

Discriminarea – orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupuse.

FORMELE DE DISCRIMINARE

Discriminarea directă

Discriminarea indirectă   Discriminarea prin asociere          Hărțuirea                Victimizarea             Instigarea la discriminare

⇒ CRITERIILE PROTEJATE

Orice faptă de discriminare trebuie să fie determinată de unul din următoarele criterii: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.