1 MARTIE –Ziua ZERO DISCRIMINARE

Chișinău, 1 martie 2022 – Astăzi, la nivel mondial se marchează ziua ZERO DISCRIMINARE, care vine cu un apel adresat oamenilor de pretutindeni de a promova diversitatea, toleranța, incluziunea și de a acționa împreună pentru a combate discriminarea.

În acest an, UNAIDS reiterează obligația morală și legală a statelor de a elimina legile discriminatorii și de a adopta legi care să protejeze oamenii împotriva discriminării „Eliminați legile care dăunează, creați legi care împuternicesc”. În acest context reamintim că, anual, Consiliul elaborează raportul general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în care vine cu un șir de recomandări în vederea eliminării prevederilor discriminatorii existente în anumite proiecte sau acte normative, precum și propuneri de îmbunătățire a cadrului normativ prin prisma respectării standardelor privind nediscriminarea.

În Republica Moldova discriminarea este destul de răspândită. Doar în anul 2021 au fost raportate la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 312 plângeri în care au fost invocate fapte de discriminare. Din numărul total de plângeri soluționate prin decizii, în 20% a fost constatată discriminarea. Cel mai des, fenomenul are loc în domeniile: câmpul muncii, lezarea demnității umane și acces la bunuri și servicii disponibile publicului, în baza criteriilor: sex/gen, limbă, origine etnică, dizabilitate.

În contextul marcării zilei ZERO DISCRIMINARE, Consiliu își propune să organizeze o serie de activități de informare a populației privind fenomenul discriminării și consecințele acestuia. Rata mare a plângerilor declarate inadmisibile (61%) a determinat Consiliul să elaboreze cu sprijinul financiar al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului Moldova un set de materiale informative care vin să prezinte și să explice publicului larg toate elementele constitutive ale formelor de discriminare. Totodată, în anul 2022 sunt planificate seminare informative și educative destinate elevilor, cadrelor didactice, precum și altor grupuri identificate, care admit elemente discriminatorii în activitate.

Ziua ZERO DISCRIMINARE este marcată în fiecare an, începând cu anul 2014, la inițiativa UNAIDS – Programul Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA.