Dezvoltare strategică

                PROGRAM de dezvoltare strategică 

Obiectiv 1    Asigurarea egalității
  1.      Promovarea plății egale pentru muncă de valoare egală pentru femei și bărbați

2.      Prevenirea și combaterea inegalităților din educație (colectarea şi analiza datelor statistice şi formularea de recomandări, preponderent cu privire la egalitatea de gen, Roma, persoanele cu dizabilităţi)

3.      Identificarea și combaterea inegalităților la accesarea bunurilor și serviciilor disponibile publicului

4.      Monitorizarea implementării măsurilor speciale temporare pentru asigurarea egalităţii

 

Obiectiv 2   Integrarea principiului egalității și nediscriminării
  1.      Examinarea şi influențarea legislației şi politicilor publice din perspectiva egalității şi nediscriminării

2.      Susținerea autorităților publice în procesul de implementare a principiului egalității în domeniul lor de responsabilitate

3.      Monitorizarea implementării recomandărilor mecanismelor convenționale în domeniul nediscriminării

 

Obiectiv 3   Protecția victimelor discriminării
  1.      Asigurarea managementului eficient al plângerilor

2.      Consolidarea autorității Consiliului pentru a oferi remedii adecvate victimelor discriminării

3.      Identificarea şi preluarea cu succes a cauzelor strategice

4.      Monitorizarea și influențarea implementării recomandărilor formulate de Consiliu

 

Obiectiv 4      Comunicare și abilitare
  1.      Informarea populației cu privire la fenomenul discriminării şi mecanismul naţional de protecţie

2.      Consolidarea cooperării cu societatea civilă pentru abilitarea grupurilor vulnerabile să-şi revendice dreptul la nediscriminare

3.      Consolidarea cooperării cu Parlamentul, autorităţile publice naţionale şi instituţiile internaţionale

 

Obiectiv 5   Fortificarea durabilităţii instituţionale
  1.      Perfecționarea cadrului legal privind funcționalitatea Consiliului

2.      Implementarea unui sistem eficient de management al calității

3.      Consolidarea sistemului de gestionare a resurselor umane

4.      Dezvoltarea abilităților de absorbție de fonduri și implementare a proiectelor