Горячая линия

0-8003-3388

Raport studiu: Percepția persoanelor de etnie romă și a membrilor de partid privind participarea politică în Republica Moldova

Studiu privind educația incluzivă în Europa și în Republica Moldova: acomodarea rezonabilă, accesul la educație și nediscriminarea

Evaluarea atitudinilor populației generale față de persoanele în etate

Юридический анализ решений Совета по вопросам равенства и решений национальных судов Республики Молдова по делам, связанным с дискриминацией

Анализ совместимости законодательства Республики Молдова с европейскими стандартами в сфере равенства и недискриминации