Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

În atenția reprezentanților societății civile și a persoanelor implicate!

Consiliul a pornit examinarea notei de autosesizare, cauza nr. 135/17, în care este descrisă o situație de excludere și marginalizare a unui copil ‍din activitățile organizate de către instituția preșcolară nr. 32 din mun. Chișinău.

La 14 decembrie, ora 16:00, va avea loc ședința de audieri a tuturor persoanelor implicate. Totodată, dacă mai sunt părinți din grupa nr.3 sau martori ai unor situații similare, care au avut parte de un tratament diferențiat pe motiv de opinie sau avere, sunt îndemnați să participe la această ședință pentru a-și exprima opinia.

De asemenea, prin aplicația amicus curiae sunt invitați reprezentanții societății civile să vină cu o expertiză independentă în care să-și argumenteze opinia cu privire la acest caz.

Orice informație relevantă pe acest subiect va fi luată în considerare de Consiliu.