Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Amicus curiae

Cauza nr. 296/2020

Obiectul cauzei: Examinarea corespunderii standardelor de nediscriminare a prevederilor art.2 lit. a) din Legii privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător nr. 60/2020 sub aspectul beneficiarilor eligibili de a beneficia de Programul de subvenționare a dobânzilor la creditele contractate în perioada 01 mai 2020-31 decembrie 2020.

În fapt, o asociație obștească care desfășoară activitate economică a fost refuzată în acordarea subvenției, deoarece beneficiari ai acestui program pot fi doar întreprinderile ca formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat, iar asociația obștească nu se regăsește printre formele organizatorico-juridice care au dreptul să practice activitate de antreprenoriat.

Aspecte spre consultare: care ar fi raționamentele care ar putea justifica obiectiv și rezonabil, tratarea diferită a acestor entități (întreprinderile care practică activitatea de antreprenoriat și asociațile obștești care desfășoară activitate economică).

Termenul limită: 15 martie 2021

Cauza nr. 68/2020

Obiectul cauzei: discriminare pe criteriu de dizabilitate și stare de sănătate, manifestată prin lipsa măsurilor de acomodare rezonabilă în procesul educațional la evaluarea cunoștințelor, în contextul susținerii examenelor naționale de absolvire a învățământului gimnazial și liceal.

Aspecte spre consultare: ce măsuri de acomodare rezonabilă a necesităților specifice ale elevilor, în dependență de starea sănătății, sunt reglementate pentru susținerea examenelor naționale de absolvire a învățământului gimnazial și liceal?

Termen limită: 12.06.2020

Cauza nr. 62/2020

Obiectul cauzei: examinarea prin prisma standardelor privind nediscriminarea a prevederilor anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1413/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport.

Aspecte spre consultare: se justifică obiectiv și rezonabil restrângerea dreptului persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor de a beneficia de facilitățile fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport destinate pentru deservirea acestora, limitându-l doar la 7 afecțiuni ale aparatului locomotor?

Termen limită: 12.06.2020