Raport studiu: Percepția persoanelor de etnie romă și a membrilor de partid privind participarea politică în Republica Moldova

Studiu privind educația incluzivă în Europa și în Republica Moldova: acomodarea rezonabilă, accesul la educație și nediscriminarea