Prezentare generală

Consiliul pentru egalitate este o autoritate publică autonomă, imparţială şi independentă, creată în 2013.

Membrii Consiliului sunt numiți de Parlamentul Republicii Moldova pentru un mandat de 5 ani. Componența: Ian Feldman, Victorina Luca, Gheorghina Drumea, Carolina Bagrin și Andrei Lungu

Președintele Consiliului este Ian Feldman.

MISIUNE: prevenirea și protecția împotriva discriminării, asigurarea egalității, promovarea oportunităților egale și a diversității.

VIZIUNE: o societate incluzivă în care oamenii își realizează drepturile și libertățile indiferent de sex, rasă, culoare, origine etnică, limbă, naționalitate, dizabilitate,  orientare sexuală, vârstă, religie sau convingeri, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar și se bucură de oportunități egale.

CE FACEM:

  • examinăm corespunderea legislaţiei în vigoare și a proiectelor de acte normative la standardele privind nediscriminarea;
  • monitorizăm modul de implementare a legislaţiei în domeniu;
  • examinăm plângeri şi repunem în drepturi victimele discriminării;
  • informăm şi sensibilizăm societatea în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare.

 

Datele cu caracter personal