Ziua Internațională a Toleranței

În fiecare an, la nivel mondial este marcată Ziua Internațională a Toleranței. Este ziua când toată lumea susține îndemnurile la înțelegere și respect reciproc, dialog și cooperare între culturi, civilizații și popoare, pentru a descuraja atitudinile extremiste dominate de violenta și ură.

”Declarația principiilor toleranței”, enunțată în 1986, definește termenul de toleranță ca fiind respectul, acceptarea și aprecierea diversității și bogăției culturale, a manierelor de exprimare, a calității noastre de ființe umane. Aceasta este cel mai puternic fundament pentru pace și reconciliere, un principiu de bază al democrației și dezvoltării durabile, implicând respingerea dogmatismului și absolutismului și asigurând supraviețuirea societăților multietnice și multiculturale. Înseamnă, totodată, îngăduință, indulgență, răbdare, și se poate exprima la orice nivel, de la individ la stat.

În scopul măsurării nivelului de toleranță și acceptare, Consiliul desfășoară o dată la 3 ani  Studiul privind percepțiile și atitudinile față de egalitate. Ultimul Studiu, realizat în anul 2021 denotă valori sporite de intoleranță față de persoanele LGBT+, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, persoane foste deținute, persoanele de religie musulmană, romi ș.a. Nivelul înalt de intoleranță poate fi dedus din datele aceluiași studiu conform cărora 64% din respondenți ar exclude din Republica Moldova persoanele LGBT+, iar 60% dintre respondenți ar exclude persoanele de etnie romă.

Cele menționate, vorbesc despre necesitatea iminentă de promovare continuă a principiilor toleranței, activitate care necesită forța și implicarea tuturor, de la individ, societate civilă, până la nivel de autorități publice. Consiliul pentru egalitate își exprimă convingerea că  unirea eforturilor prin campanii de informare și sensibilizare, sesiuni de instruire, schimb de bune practici, etc, este în măsură, pe termen lung să influențeze pozitiv percepțiile și atitudinile populației generale față de grupurile marginalizate.