Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

„Toți oamenii sunt egali” – Campanie de informare și sensibilizare, lansată cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului

Astăzi, cu ocazia Zilei internaționale a drepturilor omului, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Oficiul ONU pentru Drepturile Omului din Moldova (OHCHR), lansează campania de informare și sensibilizare „Toți Oamenii Sunt Egali”.

Bea Ferenci, consilieră ONU în domeniul drepturilor omului, șefa OHCHR a menționat: „Astăzi, la nivel mondial marcăm Ziua internațională a drepturilor omului, zi în care onorăm adoptarea de către Adunarea Generală a ONU, în 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului. Este primul document de referință care proclamă drepturile inalienabile pentru toți oamenii, indiferent de rasă, culoare, religie, sex, limbă, opinie politică, origine națională sau socială, proprietate, naștere sau orice alt criteriu. În această zi cu toții reafirmăm disponibilitatea de a ne uni eforturile pentru a face față provocărilor în nobilul scop de apărare a drepturilor omului.”

„Am lansat Campania în contextul temei globale a Zilei Internaționale a Drepturilor Omului pentru anul 2021, care se referă la egalitate, ca principiu de bază în respectarea drepturilor omului, cu atenția asupra importanței asigurării dreptului la egalitate, în contextul pandemiei COVID-19, pentru o societate incluzivă. Scopul campaniei este creșterea gradului de informare a populației asupra respectării dreptului la egalitate, ca instrument de asigurare a oportunităților egale, precum și sensibilizarea acesteia privind adoptarea unui comportament non-discriminatoriu, în spiritul respectului reciproc” a subliniat Ian Feldman, președintele Consiliului de Egalitate.

Campania de sensibilizare și informare „Toți oamenii sunt egali” este desfășurată în perioada 10 – 17 decembrie și își propune să informeze și să sensibilizeze opinia publică prin intermediul unor produse video, dialoguri, fișe informative –  distribuite prin canale online, rețele de socializare și platforme media, care vin să reamintească despre necesitatea categorică de implicare nu doar a instituțiilor de resort, ci și a fiecărei persoane în parte, pentru a construi și a ne bucura de o societate diversă și incluzivă, centrată pe principiile egalității și a nediscriminării.

Pe lângă fișe informative care vin să explice formele de discriminare cu care orice persoană se poate confrunta, urmează să fie lansat și un dialog video despre inegalitățile persistente și discriminarea pe timpul pandemiei COVID-19.

Urmăriți acțiunile campaniei pe pagina web a Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității: www.egalitate.md, precum și pe paginile de Facebook a Oficiului ONU pentru Drepturile Omului din Moldova (OHCHR) https://www.facebook.com/ONUDrepturileOmului și a Consiliului de Egalitate: https://www.facebook.com/egalitate.md.