Vizită de lucru a membrilor Consiliului Audiovizualului la sediul CPEDAE

Vineri, 22 iulie, membrii Consiliului Audiovizualului și cei ai Consiliului pentru egalitate au participat la o ședință comună, în timpul unei vizite la sediul CPEDAE.

În cadrul ședinței părțile au discutat despre mandatele instituțiilor pe care le reprezintă, obiectivele și provocările pe care le au.

Președintele Consiliului pentru egalitate, dl Ian Feldman a trecut în revistă cele mai importante constatări ale studiului privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în Republica Moldova, subiect de interes pentru ambele instituții în stabilirea obiectivelor de prevenire a discriminării, instigării la ură și discriminare și discursului de ură, inclusiv prin sursele mass-media.

În urma discuției colegiale, membrii Consiliului pentru egalitate și membrii Consiliului Audiovizualului au convenit asupra identificării, în cel mai scurt timp, a unei serii de activități comune pentru a preveni utilizarea în mass-media a oricărei forme de intoleranță, contribuind astfel la desvoltarea unei societăți incluzive, în care oamenii își realizează drepturile și libertățile, indiferent de particularitățile individuale.

Considerăm că activitățile de colaborare dintre CPEDAE și CA pot genera un impact considerabil în prevenirea utilizării în spațiul mediatic a oricărei forme de intoleranță și în acest sens, urmează să depunem toată diligența necesară.