Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Vizită de lucru a membrilor Comisiei parlamentare drepturile omului și relații interetnice la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

Membrii Comisiei parlamentare drepturile omului și relații interetnice au întreprins o vizită de lucru la sediul Consiliului, unde s-au convocat într-o ședință cu președintele și membrii autorității.

În deschiderea ședinței, președintele Ian Feldman a salutat inițiativa Comisiei de a organiza astfel de întruniri, exprimându-și speranța că discuțiile vor fi productive, iar în timp vor aduce schimbări în societate în materie de respectare a drepturilor omului. De asemenea, președintele a prezentat membrilor situația privind fenomenul discriminării, prin prisma activității desfășurate de Consiliu în anul 2020.

Președintele Comisiei – Grigore Novac a fost interesat de informații privind: proiectul de modificare al Legii cu privire la asigurarea egalității 121/2012 și a Regulamentului cu privire la activitatea Consiliului, aprobat prin Legea 298/2012; mecanismul de monitorizare a legislației din perspectiva respectării standardelor privind nediscriminarea, dar și gradul de implementare a recomandărilor care vizează proiectele de acte normative, precum și legislația în vigoare, care conțin prevederi discriminatorii. Președintele Comisiei și-a exprimat deschiderea de colaborare și de sprijin a inițiativelor Consiliului, astfel încât să fie adusă o îmbunătățire în societate pe segmentul de respectare a drepturilor omului.

În această ordine de idei, membrul Consiliului – Andrei Brighidin a punctat câteva aspecte prioritare pentru întreaga societatea, și anume alinierea Republicii Moldova în rândul statelor devenite pionere în ratificarea tratatelor, în principal, a făcut referire la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice,  Protocolul Opţional la Pactul Internațional ONU cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale, Protocolul Opţional la Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Protocolul Opţional nr. 3 la Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, Protocolul nr. 12 la Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare, etc.

Vicepreședinta Comisiei – Ana Racu a adus apreciere activității Consiliului, subliniind, totodată, punctele care necesită a fi fortificate, în special a făcut referire la creșterea notorietății și promovarea atribuțiilor instituției în rândul juriștilor, avocaților și procurorilor. De asemenea, a solicitat informații cu privire la implicarea Consiliului în soluționarea cazurilor de discriminare generate în context pandemic.

La încheierea ședinței, fiecare participant s-a arătat interesat să contribuie în vederea unei bune conlucrări și sprijin, pentru a aduce schimbarea spre bine în societate.