Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Vizită de lucru la Consiliul pentru egalitate

Astăzi Consiliul a fost gazda unei vizite de lucru, desfășurată în contextul acordării Republicii Moldova a statutului de țară candidat la UE.

Olga Beinarovica, Delegația UE în Republica Moldova și Emma Herminia Modoran, European External Action Service s-au documentat despre situația privind combaterea discriminării în țara noastră, ca element-cheie în angajamentul Republicii Moldova de a se alinia standardelor europene privind asigurarea respectării drepturilor omului.

Membrii Consiliului au prezentat date din cel  mai recent studiu privind percepțiile populației față de egalitate în Republica Moldova, au informat despre tendințele fenomenului de discriminare pentru ultimii ani în țara noastră și s-au referit, în linii generale, la cele mai importante modificări legislative în domeniul asigurării egalității, necesare a fi operate pentru ca Republica Moldova să își poată respecta angajamentele survenite odată cu oferirea de către UE a statutului de țară candidat.