Va fi constituit un Grup de Experți în domeniul drepturilor minorităților naționale/etnice

Pe 9 februarie a avut loc evenimentul de semnare a memorandumului de înțelegere între Consiliul pentru egalitate, Oficiul Avocatului Poporului și Agenția Relații Interetnice, în baza căruia urmează să fie constituit Grupul de Experți în domeniul drepturilor minorităților naționale/etnice.

Obiectivele de bază pentru constituirea Grupului de Experți țin de:

  • Oferirea viziunilor autentice ale membrilor și membrelor minorităților naționale/etnice în Republica Moldova asupra situației privind drepturile omului, inclusiv posibile cazuri de inegalități și discriminare a minorităților naționale/etnice din care fac parte;
  • Oferirea opiniilor consultative și consilierea privind acțiunile instituțiilor în vederea îmbunătățirii situației privind drepturile omului, posibile cazuri de discriminarea minorităților naționale/etnice din Moldova;
  • Facilitarea comunicării și fluxului de informații între comunitățile minorităților naționale/etnice și instituțiile semnatare.

Odată cu semnarea memorandumului de înțelegere, instituțiile urmează să formeze o comisie specială care va selecta și va constitui componența Grupului de Experți.

Activitatea s-a desfășurat cu suportul Misiunii OSCE în Republica Moldova și este orientată spre atingerea obiectivului-țintă a instituțiilor, cel de a construi și educa o societate incluzivă în care oamenii își realizează drepturile și libertățile indiferent de sex, rasă, culoare, origine etnică, limbă, naționalitate, dizabilitate,  orientare sexuală, vârstă, religie sau convingeri, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar și se bucură de oportunități egale.