Toți diferiți, toți egali, la Soroca

Consiliul pentru egalitate în cadrul campaniei „Toți diferiți, toți egali”, a dat start primei sesiuni de instruiri cu privire la egalitate și nediscriminare pentru funcționarele publice din orașul Soroca și refugiații/tele din Ucraina care s-au stabilit în acest oraș.

Evenimentul a avut drept scop de a informa persoanele refugiate în Republica Moldova cu privire la instrumentele existente întru apărarea drepturilor lor în cazuri de discriminare, prezentarea criteriilor protejate în Moldova, precum și cadrul național de protecție a drepturilor omului.

„Am dorit să arătăm că deși suntem diferiți, vorbim limbi diferite, suntem în condiții diferite, toți suntem oameni. Unele lucruri le facem mai bine, altele mai rău, însă performanța individuală nu ne privează de drepturi și nu poate fi motiv de discriminare”, a menționat Ian Feldman, președintele Consiliului pentru egalitate.

Totodată, reprezentanții Consiliului au discutat cu un grup de funcționare din Soroca despre drepturile refugiaților și comportamentele discriminatorii care nu pot fi admise în activitatea instituțiilor publice. Discuțiile au creat premise de a stimula situații în care se poate produce discriminarea în raport cu refugiații/tele, precum și soluțiile întru prevenirea și contracararea acestui fenomen.

Finalul inedit al evenimentului, în ritm de dans, a avut drept scop încurajarea comunicării directe între autoritățile locale și refugiați, deoarece indiferent de statut, oamenii pot conviețui în armonie, fiind puși în condiții egale și nediscriminatorii.

La discuții au participat cca 40 de persoane. Următoarea discuție în acest format între Consiliul pentru egalitate, autoritățile publice locale și persoanele refugiate urmează să fie organizată la Căușeni.

Această activitate este realizată de Consiliul pentru egalitate cu sprijinul proiectului „Promovarea securității umane prin incluziune socio-economică”, finanțat de Guvernul Japoniei prin Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru Securitate Umană (UNTFHS) și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Organizația Internațională a Migrației (OIM).