Schimb de bune practici pe segmentul nediscriminării între Moldova și Kazahstan

În perioada 31 martie – 2 aprilie a.c., Președintele Consiliului Ian Feldman a întreprins o vizită de lucru în Kazahstan, participând la masa rotundă de discuții privind analiza legislației Republicii Kazahstan, prin prisma prezenței sau absenței prevederilor și normelor discriminatorii, precum și recomandările de îmbunătățire a acesteia.

În intervenția din cadrul evenimentului, Ian Fedman a prezentat standardele internaționale în domeniul prevenirii și combaterii discriminării și modelele de bune practici privind aplicarea legislației anti-discriminare. La 1 aprilie, într-o întrevedere cu ministrul justiției dl Kanat Musin, în calitatea sa de expert internațional, Ian Feldman a împărtășit din experiența de creare și funcționare a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, precum și din practica de aplicare a legislației cu privire la asigurarea egalității în Republica Moldova. De asemenea, președintele Consiliului a avut întâlniri de lucru cu Ombudsmanul și cu reprezentanții Ministerului de Afaceri Externe din Kazahstan.

Evenimentele au fost organizate la inițiativa Biroului Internațional pentru Drepturile Omului și Statul de Drept din Kazahstan, care implementează un proiect de îmbunătățire a cadrului legal privind nediscriminarea, introducând conceptul de „discriminare” în legislație și în practica de aplicare a legii, în conformitate cu Convenția Internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, ratificată de Republica Kazahstan.