Refuzul de acomodare rezonabilă la locul de muncă reprezintă discriminare

Consiliul pentru egalitate a fost sesizat pe marginea unei presupuse fapte de discriminare de o mamă a doi copii, dintre care unul este sugar.

Petiționara, care activează în calitate de soldat în cadrul Direcției Regionale „Sud” a Inspectoratului General de Carabinieri (DR „Sud” a IGC), a beneficiat anterior de un program adaptat de lucru, cu pauze pentru alăptarea copilului nou-născut. Ulterior, acest program a fost modificat de către instituție și adus la cunoștință petiționarei, fără a fi indicate motivele care au stat la baza modificării graficului de lucru prestabilit anterior.

Petiționara s-a adresat administrației cu solicitarea ca noul grafic de muncă să fie revăzut, deoarece acesta nu satisface necesitățile de alimentare a copilului și provoacă incomodități majore în exercitarea atribuțiilor sale de părinte, ea fiind singura care îngrijește minorii, soțul fiind plecat peste hotare. Petiționara susține că situația creată se răsfrânge direct asupra copilului și a solicitat aprobarea unui alt program de muncă.

Reclamatul a stabilit petiționarei alt grafic de lucru, dar fără să țină cont de necesitățile acesteia. Drept argument, reclamatul a invocat că modificările graficului pauzelor suplimentare pentru alimentația copilului nou-născut al petiționarei au fost generate de stabilirea unui alt regim de muncă, ca urmare a implementării măsurilor de eficientizare a consumului resurselor energetice de către autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI.

În baza examinării dosarului, Consiliul a conchis că solicitarea de acomodare rezonabilă nu a fost o sarcină excesivă și disproporționată în raport cu activitatea entității, or din materialele prezentate de reclamat se reține că petiționara nu este implicată în activitățile vitale pentru eficiența instituției și pauzele de alimentare a copilului de care a beneficiat anterior nu au poziționat alți angajați în condiții inegale și nu au periclitat eficiența energetică a instituției, iar petiționara își exercita atribuțiile proporțional cu cerințele funcției.

Consiliul a decis că faptele constatate reprezintă discriminare sub forma refuzului în acomodare rezonabilă în câmpul muncii pe criteriul de maternitate și a prescris DR „Sud” a IGC repunerea în drepturi a petiționarei, întreprinderea acțiunilor în vederea consultării necesităților petiționarei și modificarea regimului de muncă al acesteia, în așa fel încât pauzele suplimentare pentru alăptarea copilului să fie eficiente și realizabile în raport cu scopul instituit.

Decizia Consiliului poate fi consultată AICI