Refuz în acces la serviciile bancare pe criteriul identității de gen

Consiliul a examinat plângerea unei persoane transgender în care aceasta susține că banca i-a refuzat eliberarea banilor, deși a prezentat buletinul de identitate în care fotografia o reprezintă, însă este indicat alt gen.

În apărarea sa, instituția bancară și-a justificat comportamentul, invocând imposibilitatea identificării clientului.

Analizând în contradictoriu susținerile scrise și verbale ale părților și raportându-le la circumstanțele speței, Consiliul a constatat că înfățișarea persoanei care a solicitat serviciile bancare corespunde cu fotografia din buletinul de identitate,  iar tratamentul la care a fost supusă a avut la bază identitatea de gen a acesteia, fapt ce reprezintă discriminare în acces la serviciile bancare pe criteriul identității de gen.

Pentru prevenirea faptelor similare pe viitor, Consiliul a venit cu recomandări către instituția bancară de a-și informa angajații cu privire la decizia adoptată, și neadmiterea faptelor similare în viitor prin aplicarea tuturor măsurilor de identificare a clienților.

Decizia Consiliu poate fi consultată AICI