Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Recent reparată, o subterană rămâne inaccesibilă persoanelor cu dizabilități

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a fost sesizat de o persoană susținută de Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, cu privire la inaccesibilitatea trecerii subterane  din apropierea IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1, aflat pe bd. Dacia din mun. Chișinău. Deși, recent, pasajul subteran a fost reparat, acesta rămâne inaccesibil atât persoanelor cu deficiențe locomotorii, cât și celor cu deficiențe de vedere, lipsind inclusiv pavajului tactil de avertizare în culori contrastante. Persoana interesată susține că și drumul până la cea mai apropiată stație de transport este inaccesibil pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant din cauza bordurilor, treptelor, denivelărilor și a deteriorării suprafeței trotuarului, petiționarul fiind nevoit să se deplaseze pe partea carosabilă, punându-și în pericol viața și sănătatea.

Autoritățile invocă lipsa resurselor financiare care să acopere cheltuielile privind reparația capitală a pasajului subteran pietonal, deoarece trebuie schimbat unghiul de înclinare a rampei de acces, or, pentru acest segment, au fost planificate resurse doar cât să acopere lucrări de reparație curentă.

În opinia Consiliului,  lipsa măsurilor de accesibilitate a clădirilor de menire socială, inclusiv a căilor de comunicație (drum) și a mijloacelor de transport, duc la excluderea persoanelor cu dizabilități locomotorii din relațiile sociale cotidiene. Efectul unei astfel de omisiuni fac ca grupul vizat să rămână izolat sau dependent de alte persoane. Această stare a lucrurilor încalcă dreptul persoanelor cu dizabilități la un trai independent și la incluziune socială.

Examinând circumstanțele cauzei, Consiliul a stabilit că responsabilii nici nu au planificat să asigure accesibilitatea acestor căi de comunicații pentru persoanele cu dizabilități locomotorii și/sau de vedere, în condițiile în care rampele construite în pasaj prezintă un pericol pentru sănătatea și viața  persoanelor cu dizabilități utilizatoare de fotolii rulante.

Cât privește argumentul referitor la austeritatea bugetară, Consiliul îl respinge, punctând că lipsa resurselor financiare nu poate justifica încălcarea drepturilor omului, respectiv, dreptul persoanelor cu dizabilități la o viață independentă, care inerent este în legătură cu asigurarea accesibilității.

Consiliul a stabilit că faptele constatate reprezintă discriminare indirectă pe criteriul de dizabilitate, cauzată de lipsa măsurilor de accesibilizare a căilor de comunicații. În vederea remedierii situației  discriminatorii, Consiliul recomandă Primarului general al municipiului Chișinău să asigure identificarea măsurilor corespunzătoare privind accesibilizarea pasajului subteran de pe bulevardul Dacia, în apropierea IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1, cu întreprinderea cel puțin a următoarelor acțiuni: (i) instalarea pavajului tactil de avertizare în culori contrastante față de suprafața căilor pietonale din fața subteranei și a pasajului subteranei, precum și față de suprafața scărilor, la începutul și sfârșitul scărilor din ambele părți ale subteranei; (ii) montarea benzilor contrastante pe treptele scărilor; (iii) montarea barelor de orientare pentru nevăzători de-a lungul întregului pasaj al subteranei; (iv) realizarea acțiunilor de amenajare a trecerii subterane/supraterane pietonale care ar permite persoanelor cu dizabilități locomotorii utilizatoare de fotolii rulante să se deplaseze autonom pe ambele părți ale bulevardului.

Decizia Consiliului poate fi accesată aici

http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_297_-2020.pdf