Propuneri de îmbunătățire a cadrului legal privind serviciile sociale și prestațiile disponibile persoanelor cu dizabilități severe

Recent, Consiliul pentru egalitate s-a pronunțat pe marginea plângerii Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) privind pretinsa discriminare în acces la servicii de protecție socială pe criteriu de dizabilitate.

AOPD susține că, deși  persoanele cu dizabilități severe au opțiunea de a beneficia de serviciul social „Asistență Personală” sau de o alocație lunară pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, totuși prevederile legale actuale, nu le oferă aceeași gamă de servicii sau le oferă alocații care de facto nu acoperă necesitățile reale pentru care au fost instituite.

Totodată, Consiliul a fost sesizat și în legătură cu neacoperirea necesităților reale ale populației în serviciul „Asistență Personală”; angajarea asistenților personali pe fracțiune de normă; nerecunoașterea dreptului de a beneficia de alocația pentru îngrijire, însoțire și supraveghere unor categorii de persoane; lezarea dreptului asistenților personali la odihnă din cauza insuficienței serviciilor de tip „Respiro”.

Analiza situației a reliefat faptul că, persoanele cu dizabilități severe se confruntă cu o serie de probleme în acces la servicii și prestații de asistență socială:

  • persoanele cu dizabilități severe beneficiare de alocație sunt în imposibilitatea să angajeze o persoană care să ofere servicii de îngrijire, însoțire și supraveghere, întrucât cuantumul alocației de care beneficiază este mai redus decât salariul unui asistent personal angajat cu normă întreagă;
  • nerecunoașterea dreptului de a beneficia de alocația pentru îngrijire, însoțire și supraveghere persoanelor cu dizabilități severe, altele decât persoanele cu dizabilități severe din copilărie și persoanele cu dizabilităţi severe nevăzătoare;
  • nerecunoașterea dreptului de a beneficia de alocația pentru îngrijire, însoțire și supraveghere persoanelor care îngrijesc o persoană cu dizabilități adultă, or legislația recunoaște acest drept doar persoanelor care îngrijesc la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe în vârstă de până la 18 ani;
  • lipsa serviciilor specializate care să ofere asistență persoanelor cu dizabilități severe pentru ca persoanele, care le îngrijesc, să poată beneficia de un repaus sau concediu de odihnă anual.

Prin avizul emis în adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale și autorităților publice locale, Consiliul a formulat următoarele recomandări:

  • majorarea cuantumului alocației pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, astfel încât acesta să fie echivalent salariului unui asistent personal angajat cu normă întreagă, oferind posibilitatea reală persoanelor cu dizabilități severe să achite serviciile unui îngrijitor;
  • acordarea dreptului de a beneficia de alocație persoanelor care îngrijesc, însoțesc şi supraveghează la domiciliu o persoană cu dizabilităţi severe, indiferent de vârsta acesteia;
  • acordarea dreptului de a beneficia de alocația pentru îngrijire, însoțire și supraveghere persoanelor cu dizabilităţi severe cărora instituția responsabilă de determinare a dizabilității le-a recomandat servicii de îngrijire permanentă din partea altei persoane;
  • asigurarea realizării progresive a serviciului „Asistență Personală” prin identificarea și alocarea, în procesul de elaborare a bugetelor locale, a mijloacelor financiare, care să asigure acoperirea necesităților persoanelor cu dizabilități severe în servicii de îngrijire, însoțire și supraveghere;
  • alocarea, în procesul de elaborare a bugetelor locale, a resurselor financiare suficiente pentru asigurarea angajării asistenților personali pe normă întreagă;
  • dezvoltarea de către autoritățile publice locale a Serviciului social „Respiro” prin instituirea centrelor de plasament în localitățile în care acesta nu este disponibil.

Avizul Consiliului poate fi consultat AICI