Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Primăria mun. Chișinău ignoră recomandările Consiliului în vederea prevenirii publicității sexiste

Propunerile Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi afişaj în municipiul Chişinău, au fost ignorate de către Primărie.

Consultarea publică a respectivului regulament a fost inițiată la 20 mai 2020, de către Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare din cadrul primăriei mun. Chișinău. Examinând documentul, Consiliul a constatat că acesta nu conține prevederi care ar preveni promovarea mijloacelor publicitare care au un caracter discriminatoriu, în special, a publicității sexiste. Astfel, prin în avizul consultativ nr. 4/873 din 10.06.2020,  Consiliul a venit cu unele recomandări cu referire la pct. 47 din proiectul Regulamentului pentru completarea normei cu interzicerea expresă a publicității sexiste. Totodată, Consiliul observă că nu este descrisă procedura de examinare a publicității din perspectiva corespunderii acesteia normelor legale, inclusiv a neutilizării imaginilor și mesajelor indecente, precum și organul responsabil de aprecierea acestora. Astfel, s-a propus reglementarea unui mecanism de acționare în cazul în care autoritatea care coordonează documentația de proiect identifică suspiuciuni de publicitate sexistă.

La 01.07.2020, varianta finală a proiecului Regulamentului, precum și sinteza proopunerilor și recomandărilor au fost plasate pe site-ul primăriei mun. Chișinău, iar Consiliul observă că recomandările emise nu au fost luate în considerare de către autorii proiectului, deși argumentele Consiliului sunt întemeiate, având în vedere numărul cazurilor de constatare a caracterului sexist din panourile publicitare. Mai mult ca atât, autorii proiectului nici nu au indicat în sinteza propunerilor temeiurile ce fac imposibilă introducerea în conținutul proiectului a respectivelor recomandări.

Doar în anul 2019, din deciziile emise de constatare a discriminării pe criteriu de sex și/sau gen, în 50% Consiliu a reținut caracterul sexist al materialelor publicitare deduse examinării. Din anul 2014, a emis 16 decizii și 21 avize consultative de constatare a  caracterului sexist. De asemenea, a devenit o practică pentru Consiliu, ca la solicitarea agențiilor de publicitate, să-și prezinte opinia asupra materialelor remise avizării, înainte ca acestea să fie expuse public.

În condițiile în care publicitatea sexistă ia amploare și regulat constituie obiect de cercetare în cadrul cauzelor examinate de Consiliul, este imperios necesară instituirea unui mecanism de prevenire a acestui fenomen, inclusiv la nivelul primăriei mun. Chișinău. Aici Consiliul atrage atenția că art. 6 din Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității indică obligația autorităților publice de a înlătura orice acțiuni care încalcă egalitatea și promovează discriminarea.

Astăzi, 7 iulie 2020, au loc dezbaterile publice asupra proiectului de decizie, ceea ce reprezintă ultima rundă de consultări.