Prezentarea sumarului cazuisticii Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru perioada 2016-2018

O sinteză a celor mai importante decizii emise de către Consiliu în perioada 2016-2018 a fost lansată astăzi, aceasta fiind a doua ediție a broșurii-sumar.

Evenimentul de lansare a sintezei jurisprudenței 2016-2018 s-a desfășurat în parteneriat cu Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est Fundația Konrad Adenauer, partener care a susținut Consiliul și la publicarea primei ediții a jurisprudenței pentru anii 2013-2015. Ca și prima publicație, ediția lansată astăzi este disponibilă în limbile română, rusă și engleză, permițând, astfel, atât publicului din țara noastră, cât și celui din afara ei să urmărească cum are loc procesul de asigurare a egalității și combatere a discriminării în Republica Moldova.

În cadrul întrunirii Președintele Consiliului, dl Ian Feldman s-a referit succint și la situația privind discriminarea în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2020, punând accent pe cele mai mari probleme, provocări și recomandări formulate de către instituția în perioada de referință. Cu referire la publicația prezentată astăzi, președintele a specificat că: „Prin efortul nostru de a aduna și publica jurisprudența Consiliului, ne propunem să ajutăm specialiștii și persoanele interesate să înțeleagă profund transformările prin care trece acest domeniu. Pentru ei materialul prezentat va putea servi ca un instrument practic și un document de referință…”

Hartmut Rank, Directorul Programului Statul de Drept Europa de Sud-Est, Fundația Konrad Adenauer s-a arătat impresionat de interesul manifestat pentru prima ediție a sintezei jurisprudenței 2013-2015, fiind, astfel, determinat pentru o continuitate în activitatea comună de publicare a sumarului celor mai importante decizii emise de către Consiliu.