Președintele CPEDAE a fost ales în calitate de expert în Comitetul Consultativ al Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale al Consiliului Europei

În urma alegerilor din cadrul reuniunii Delegaților la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, în vederea selectării experților în cadrul Comitetului Consultativ al Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale, Președintele Consiliului, dl Ian Feldman a fost ales în calitate de expert din partea Republicii Moldova.

Cei 19 experți independenți aleși în cadrul Comitetului Consultativ sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani, iar exercitarea mandatului se realizează cu titlu individual, pe bază de independență și imparțialitate.

Comitetul consultativ are un rol esențial în monitorizarea punerii în aplicare a convenției-cadru de către state. Sarcina sa este de a se asigura că standardele convenției sunt aplicate de toate statele în cauză, în diferite domenii de interes pentru persoanele care aparțin minorităților naționale.