Precizarea Consiliului: în ultimele luni, discriminarea pe criteriu de cetățenie/naționalitate, origine etnică sau limbă vorbită nu a fost invocata mai frecvent

Astăzi, mai multe instituții mass-media au contactat Consiliul solicitând informații referitor la presupusa creștere a numărului de plângeri ce vizează discriminarea pe criteriu de cetățenie/naționalitate, origine etnică sau limba vorbită.

Consiliul menționează că, deși de-a lungul anilor numărul de plângeri adresate Consiliului este într-o continuă creștere, în ultimele luni nu s-a atestat invocarea mai frecventă a criteriilor de cetățenie/naționalitate, origine etnică sau limba vorbită.

Folosindu-se de oportunitate, Consiliul reamintește că Legea cu privire la asigurarea egalității 121/2012 protejează toate persoanele aflate pe teritoriul Republicii Moldova indiferent de cetățenie/naționalitate, origine etnică, limba vorbită, rasă, culoare precum și sex, gen, dezabilitate, vârstă, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar.

Orice persoană care se consideră victimă a discriminării poate să folosească mecanismul național de protecție împotriva discriminării și să depună plângere prin instrumentul electronic de pe site-ul www.egalitate.md.