Persoanele aflate în detenție vor fi tratate în mod egal, indiferent de statutul lor procesual

Astăzi, la o distanță de 6 ani de când Consiliul a recomandat, prin decizia pe cauza nr. 129/18, instituirea unui mecanism pentru liberarea de la aplicarea măsurii preventive sub formă de arest și aplicarea pedepsei, care să fie aplicabil tuturor deținuților, indiferent de statutul procesual al persoanei și momentul contractării bolii, acest lucru s-a întâmplat. Executivul a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, Regulamentul cu privire la procedura de examinare medicală a deținuților grav bolnavi pentru aplicarea liberării de la executarea pedepsei sau pentru înlocuirea, revocarea arestului preventiv, precum și a bolilor grave care împiedică aflarea persoanelor în detenție.

Consiliul a examinat, încă în 2018, cauza unei persoane deținute în arest preventiv care, în lipsa unei hotărâri judecătorești definitive, nu a putut beneficia de măsurile de protecție aplicabile persoanelor condamnate care suferă de boli grave, deși  starea sa medicală se regăsea în lista bolilor somatice, care constituie temeiul prezentării condamnaților grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei. Acest lucru se întâmpla tocmai pentru că Regulamentul existent  putea fi pus în aplicare doar în raport cu persoanele condamnate și doar în cazul îmbolnăvirii în timpul executării pedepsei. Aceste prevederi ignorau câteva grupuri separate și anume persoanele aflate în arest preventiv și persoanele care s-au îmbolnăvit până la pronunțarea sentinței.

Consiliul a constatat discriminarea persoanei aflată în arest preventiv, în realizarea dreptului fundamental la cel mai înalt nivel de sănătate și a dreptului de a nu fi supus torturii, tratamentului inuman sau degradant și a venit cu recomandările de modificare a documentului. De menționat că ulterior, aceeași cauză a ajuns să fie examinată la CEDO care, prin DECIZIA sa de condamnare a Republicii Moldova face trimitere expresă la constatările și recomandările Consiliului pe marginea acestui caz. Implementarea acestor recomandări a durat în timp, dar astăzi permit deținuților să fie tratați în mod egal, indiferent de statutul lor procesual.