Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Mass-media contribuie la perpetuarea percepțiilor negative față de minoritățile naționale

CHIȘINĂU – Pe data 30 mai 2019, la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a avut loc evenimentul de lansare a Ghidului pentru incluziunea minorităților în activități pre-electorale ale organelor electorale, concurenților electorali și ale mass media.

„Prezentul Ghid este o resursă importantă în schimbarea modului de operare a organelor electorale, partidelor politice și instituțiilor mass-media în privința minorităților. Fiind elaborat într-un limbaj accesibil, acesta oferă idei de bază despre principalele concepte din domeniul minorităților, cât și recomandări practice în vederea implementării schimbărilor”, a menționat președintele Consiliului Ian Feldman.

Ghidul vine ca un răspuns al experților în domeniu la constatările Raportului de monitorizare Incluziunea dimensiunii minorităților în activități pre-electorale ale organelor electorale, concurenților electorali și ale mass-media, efectuat în perioada de noiembrie 2018 – februarie 2019. Conform acestuia, sursele mass-media frecvent publică informații incorecte cu privire la grupurile minoritare (etnice lingvistice, religioase), în special, utilizând terminologie incorectă, indicând etnia pentru identificarea infractorilor, folosind traducere inadecvată, precum și neadaptarea informațiilor într-o limbă minoritară. Minoritățile etnice rareori sunt prezentate în mass-media din Moldova, iar în cazul publicațiilor, sunt prezentate doar caracteristicile culturii lor. În ceea ce privește denominațiile religioase, predomină materiale despre creștinii ortodocși. Raportul a precedat Ghidul și a fost elaborat de către Centrul de Informare pentru Drepturile Omului (CIDO), care a monitorizat cele mai populare programe de știri, precum și site-uri ce aparțin partidelor politice.

Pentru evitarea situațiilor similare, în baza rezultatelor monitorizării, au fost elaborate o serie de recomandări, sumate în  Ghidul pentru incluziunea minorităților în activități pre-electorale ale organelor electorale, concurenților electorali și ale mass media care are scopul de a ajuta mass-media să fie mai obiectivă și să prezintă multi-etnicitatea țării.

În aceeași ordine de idei, Ghidul conține și o secțiune practică, destinată atât formatorilor de opinie, cât și participanților în procesul electoral. Aceasta vine cu o serie de recomandări privind utilizarea activă a limbilor minoritare în procesul de informare, selectarea corectă a vocabularului în abordarea minorităților, programe specifice (inclusiv electorale) cu incluziunea dimensiunii minoritare, implicarea reprezentanților în activități etc.

Ghidul a fost elaborat de către Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului în cadrul proiectului „Promovarea abordării bazate pe drepturile omului față de minorități în alegeri”. Proiectul este implementat cu sprijinul financiar acordat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului și implementat de către Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului în colaborare cu Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și Platforma Tineretului pentru Solidaritatea Interetnică.