Masă rotundă în contextul Zilei Internaționale a Romilor

Ian Feldman, Președintele Consiliului pentru egalitate, a participat la 10 aprilie curent,  în calitate de vorbitor la masa rotundă cu genericul: „Discriminarea romilor: cu ce se confruntă aceștia și cum răspund autoritățile publice?”.

Evenimentul s-a desfășurat în contextul Zilei Internaționale a Romilor și a fost organizat de către Asociația Europeană a Studenților în drept din Republica Moldova și Asociația Studenților în Drept a Universității de Stat.

În cadrul evenimentului, Ian Feldman s-a referit la rolul autorităților publice și inclusiv al Consiliului pentru egalitate, în lupta împotriva discriminării comunităților de romi. Ian Feldman, a prezentat participanților la eveniment instrumente și metodologii care pot fi utilizate în consolidarea luptei împotriva discriminării, precum și a punctat utilitatea acestora prin exemple concrete din cazuistica Consiliului.

În discursul său, Președintele Consiliului pentru egalitate s-a referit și la bunele practici preluate din experiențele la nivel internațional și european, venind cu recomandări pe care studenții de la facultățile de drept din țara noastră ar putea să le aplice cu referire la combaterea fenomenului de discriminare împotriva comunităților de romi.

„Consiliul pentru egalitate, în calitate de autoritate publică independentă examinează corespunderea legislației în vigoare și a proiectelor de acte normative la standardele privind nediscriminarea; monitorizează modul de implementare a legislației în domeniu; examinează plângeri și repune în drepturi victimele discriminării. Totodată, Consiliul încearcă să combată prejudecățile și stereotipurile negative despre romi cu ajutorul campaniilor de informare și sensibilizare, prin prezentarea istoriilor de succes ale persoanelor de etnie romă, care prin propriul model au reușit să schimbe imaginea romilor”, a menționat Ian Feldman, președintele Consiliului.

Ultimul, Studiu privind percepțiile și atitudinile față de egalitate, realizat în anul 2021, denotă valori sporite de intoleranță față de persoanele de etnie romă. Astfel, conform Studiului, 60% din respondenți ar exclude din Republica Moldova persoanele de etnie romă. Aceste date subliniază încă o dată faptul că, este necesar ca fiecare dintre noi, de la individ până la autoritate de orice nivel, de a ne implica în promovarea valorilor general umane, astfel încât percepțiile și atitudinile populației față de populația de etnie romă să capete o nuanță pozitivă.