Marcarea Zilei Mondiale de combatere a Tuberculozei

La 24 martie în întreaga lume este marcată Ziua Mondială de combatere a tuberculozei.

Sloganul pentru anul 2023 al  Zilei Mondiale de combatere a Tuberculozei este  „Da! Putem pune capăt TB!‘, și își propune să inspire speranță și să încurajeze conducerea la nivel înalt, investițiile sporite, adoptarea mai rapidă a noilor recomandări OMS, adoptarea de inovații, acțiuni accelerate și colaborarea multisectorială pentru combaterea epidemiei de TB.

Deși tuberculoza reprezintă una dintre problemele prioritare de sănătate publică, iar prevenirea și controlul TB constituie obiective strategice de interes național, persoanele afectate de TB suferă o povară dublă, cauzată de impactul TB și consecințele pierderii și/ sau încălcării altor drepturi prin creșterea sărăciei și/ sau prin costurile ridicate suportate, cauzate de tratament și îngrijire îndelungată.

Totodată, stigma și discriminarea asociată TB, suprapusă aspectelor de gen, statut socio-economic, statutului HIV sau unei alte co-morbidități poate influența direct angajarea în câmpul muncii, nivelul de trai al gospodăriei afectate și accesul la serviciile sociale. Conform rezultatelor unei cercetări recente realizate în Moldova, dovezile disponibile arată că stigmatul și discriminarea împotriva persoanelor cu TB reprezintă o problemă gravă atât la nivelul asistenței medicale, cât și în societate în general. Este dificil de cuantificat discriminarea legată de TB în Republica Moldova, din cauza datelor statisticile limitate despre acest fenomen. În ciuda nivelului complex de creștere a cunoștințelor despre TB în rândul populației generale, atitudinile stigmatizante din partea populației generale, a furnizorilor de servicii, a autorităților locale și a altor persoane par a fi alimentate de nivelurile de percepție, mai degrabă, decât de gradul de dezinformare sau ignoranță.

Deși, uneori persoanele care trăiesc cu TB sunt percepute ca o sursă de infecție, iar respingerea lor pe plan social și izolarea afectează pe termen lung bunăstarea psihologică a individului, în toată istoria Consiliului, a fost raportat un singur caz de stigmatizare sau discriminare în contextul TB, comparativ cu COVID-19, infecția HIV SIDA și alte boli.

Consiliul pentru egalitate se alătură campaniei de sensibilizare și reducere a stigmatizării şi discriminării bolnavilor de TB, pentru a atrage atenția asupra impactului negativ al acestei boli, îndemnând publicul larg la acțiuni de prevenire a acestui fenomen.