Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Marcarea Zilei Internaționale împotriva Rasismului

Ziua internațională pentru eliminarea discriminării rasiale  este marcată, anual, pe 21 martie, proclamată fiind prin Rezoluția Adunării Generale a ONU 2142/1966 pentru a atrage atenția asupra faptului că practicile discriminatorii sunt încă larg răspândite în multe părți ale lumii.

Organizația Națiunilor Unite susține că: „pe măsură ce virusul a început să se răspândească la începutul anului 2020, s-a declanşat o pandemie paralelă – de ură, violenţă şi frică împotriva anumitor etnii şi naţionalităţi, evidenţiindu-se că inechităţile puternice, uneori înrădăcinate în rasism, au supus minorităţile la un risc semnificativ mai mare de infecţie şi deces”.

Tema pentru anul 2021: Tinerii care se ridică împotriva rasismului angajează publicul prin #FightRacism, care își propune să încurajeze o cultură globală a toleranței, egalității și anti-discriminării și invită pe fiecare dintre noi să se ridice împotriva prejudecăților rasiale și a atitudinilor intolerante.

Pentru Republica Moldova problema discriminării rasiale este una actuală, fiind raportată regulat la Consiliu. În această perioadă, în care cu toții suntem afectați de pandemia COVID-19, se atestă o amploare a fenomenului discriminării în rândul grupurilor vulnerabile. Fenomenul este generat atât din cauza inegalităților existente la nivel de societate, cât și din cauza stereotipurilor și prejudecăților perpetuate.

Din datele statistice ale Consiliului, în anul 2020, în 22% din cazurile de discriminare din domeniul lezarea demnității umane a avut la bază criteriul de origine etnică. Printre problemele identificate în ultimul an sunt: remarci rasiste la adresa persoanelor de etnie romă expuse de un avocat și clientul acestuia, articole de presă stigmatizante în care se face referire la limba de comunicare și la originea etnică a persoanelor într-un context negativ, precum și discursuri publice în care se instigă la discriminarea etnicilor ruși ș.a.

Comisia Europeană împotriva Rasismului şi a Intoleranţei (ECRI) care este o structură independentă de monitorizare a drepturilor omului, specializată în probleme de rasism şi intoleranţă, a evaluat situația privind Republica Moldova, adoptând la 23 martie 2018 un raport în acest sens. Astfel printre  recomandările de îmbunătățire a situației sunt următoarele:  modificarea Codului penal pentru a include infracțiunile de incitare la violență; insulta publică și defăimarea; amenințarea; exprimarea publică cu scop rasist a unei ideologii care susține superioritatea sau care depreciază ori denigrează un grup de persoane; negarea, trivializarea, justificarea sau apologia, cu scop rasist, a infracțiunilor de genocid, a crimelor împotriva umanității sau a crimelor de război. De asemenea, se recomandă autorităților să ia măsuri de combatere a utilizării discursului de ură sexist și să acorde o atenție deosebită pentru a nu se perpetua stereotipurile de gen, totodată,  oricine utilizează discursul de ură, așa cum este definit în articolul 346 din Codul penal, să fie urmărit în mod corespunzător și pedepsit. Alte recomandări se găsesc în Raportul ECRI care poate fi consultat AICI.

Este condamnabilă  orice practică ce contravine aplicării drepturilor fundamentale ale omului și coexistenței sociale a tuturor etniilor. Ziua de 21 martie trebuie să fie pentru noi toți o reamintire a faptului că suntem egali ca oameni și că orice persoană trebuie privită cu respect și demnitate indiferent de origine.