Lecție de toleranță „EGAL ȘI LIBER”

Astăzi, la nivel mondial este marcată Ziua Internațională a Toleranței, care vine cu un apel adresat oamenilor de pretutindeni că toleranța este o condiție necesară păcii și progresului economic și social.
În context, Consiliul în cadrul Campaniei de informare EGAL și LIBER care a demarat în data de 01 noiembrie 2023, a organizat o sesiune de instruire pentru 60 de elevi și eleve din clasele a X-a care studiază la Instituția Publică Liceul Teoretic „Universul” din capitală. Vasile Cherdivari, șeful Direcției combaterea discriminării din Cadrul Consiliului, le-a vorbit liceenilor despre combaterea fenomenului de discriminare prin îndemnul la o înțelegere reciprocă, dialog, colaborare, astfel încât tinerii să fie descurajați de a avea o atitudine dominată de violență și ură în raporturile lor de coexistență.
O acțiune din cadrul Campaniei de informare reprezintă și stabilirea gradului de cunoaștere a grupului țintă cu privire la fenomenul de discriminare. Astfel, Consiliul a elaborat un sondaj de opinie pentru participanții la instruire și a recepționat în perioada 01-14 noiembrie curent, răspunsurile la întrebările incluse în acesta.
Conform rezultatelor sondajului, 81 la sută dintre liceeni consideră că discriminarea reprezintă o problemă, iar termenul este descris drept: „ înjosirea unei persoane cu un statut mai jos din diferite cauze; lipsa de respect; o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social; inegalitatea drepturilor; ura nejustificată asupra unei persoane, etc.”
Totodată, respondenții consideră că cele mai frecvente motive de discriminare o reprezintă: culoarea pielii (76,2%); dizabilitatea (66,7%); rasa (57,1%); etnia (52,4%); limba (42,9%); urmate de religie și vârstă (33,3%).
De remarcat, 57,1 la sută din respondenți au confirmat faptul că au asistat la vreun act de discriminare, iar 33,3 la sută susțin că nu au fost discriminați de către semenii lor.
Datele sondajului indică că, 52,4% din respondenți consideră că discriminarea de orice fel poate fi depășită prin înțelegerea și acceptarea diferențelor, respectul reciproc, empatia; 47,6% prin schimbarea mentalităților prin educație; 42,9% – promovarea toleranței, diversității și egalității; 38,1% – respectarea și garantarea drepturilor minorităților; 9,5% – punerea în aplicare a legilor antidiscriminare, iar 14,3% prin alte metode.
Alți 47,7% dintre participanții la sondaj consideră că discursurile de incitare la ură sunt o problemă importantă în manifestarea fenomenului de discriminare, iar în cazul unei fapte de discriminare majoritatea au specificat că se adresează părinților, poliției, prietenilor apropiați, cadrelor didactice, psihologului sau Consiliului pentru egalitate.
Participanții la sondaj au vârsta cuprinsă între 15 și 17 ani.
Prin acțiunile întreprinse, Consiliul a dorit să transmită mesajul că toleranța înseamnă mult mai mult decât acceptarea pasivă a celuilalt. Toleranța presupune obligații de a acționa și trebuie să fie cultivată și apărată.