Invitație la instruire a reprezentanților/telor editurilor și a evaluatorilor/oarelor proiectelor de manuale școlare

 

Consiliul pentru egalitate, în cooperare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC), Amnesty International Moldova și Misiunea OSCE în Moldova, invită reprezentanții/tele editurilor și evaluatorii/oarele proiectelor de manuale școlare la instruiri în domeniul integrării în manualele școlare a conceptelor egalității și drepturilor omului.

Scopul și contextul

Pe 29 aprilie 2022 Ministerul Educației și Cercetării a emis Ordinul nr. 300 privind aprobarea noului Regulament cu privire la selectarea și achiziționarea manualelor școlare. Fișa tip de evaluare a ofertelor de manuale propuse pentru concurs (Anexa nr. 2 a Regulamentului) conține diverse de criterii de evaluare, printre care și criteriul II „Caracterul nediscriminatoriu”.

Evaluarea proiectelor de manuale școlare din 2023 a arătat că atât editurile, cât și evaluatorii au nevoie de formare suplimentară pentru a răspunde mai bine cerințelor criteriului II „Caracterul nediscriminatoriu” în procesul de elaborare și evaluare a manualelor școlare. Respectiv, instruirea vine să faciliteze buna înțelegere și implementare a acestui criteriu în procesele de elaborare și evaluare a manualelor, în special în perioada 2023-2024.

Grupurile țintă

La instruiri sunt invitați:

  1. reprezentanți/te ai/ale editurilor: autori/oare manuale, șefi/e departamente, redactori/oare, corectori/oare, designeri/e, machetatori/oare, ilustratori/oare, alți/te profesioniști/ste implicați/te în elaborarea manualelor școlare;
  2. evaluatori/oare ai/ale proiectelor de manuale: experţi/te tehnicieni/e, aprobați/te prin Ordinul MEC nr. 1312 din 29.12.2022, care evaluează proiectele manualelor școlare conform criteriilor de calitate prevăzute de Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 300 din 29.04.2022 (participarea la aceste instruiri ulterior poate constitui un avantaj în procesul de contractare a evaluatorilor);
  3. potențialii/ele evaluatori/oare: profesori/oare, care planifică să  fie evaluatori/oare în anul 2023-2024.

Durata și modalitatea de desfășurare

Instruirile se vor desfășura în lunile septembrie-octombrie 2023. Durata fiecărei instruiri este de o zi, calendarul acestora este anexat. În total se vor oferi nouă sesiuni de instruire: opt instruiri în Chișinău, și o instruire în Comrat. Instruirile vor avea loc cu prezență fizică, limbile de lucru fiind limba română (7 instruiri) și limba rusă (2 instruiri).

Condiții de participare

  • Termenul limită pentru aplicare: 06 septembrie 2023.
  • Solicitanții sunt rugați să completeze un formular de aplicare, care poate fi accesat la următorul link: https://forms.gle/DbrtsVeajiEamd919
  • Cursul de instruire este gratuit pentru toți participanții din grupurile țintă.
  • Se vor acoperi cheltuielile de transport pentru participanții din afara orașului Chișinău și Comrat.
  • Numărul participanților: până la 25 de persoane în cadrul fiecărei sesiuni, în total 225 de persoane.
  • Pentru întrebări și informații despre aceste instruiri, trimiteți un mesaj la următoarea adresa de e-mail: manuale.scolare.23@gmail.com

Informații suplimentare:

Orarul instruirilor

 

Nr. Data Localitate Grupul țintă și disciplinele vizate Limbă de instruire
1 11.09.2023 Chișinău Edituri: profil umanist Română
2 13.09.2023 Comrat Evaluatori/oare: limbă și literatură rusă, ucraineană, găgăuză și bulgară Rusă
3 15.09.2023 Chișinău Edituri: profil științe Română
4 25.09.2023 Chișinău Evaluatori/oare: limbă și literatură rusă, ucraineană, găgăuză și bulgară Rusă
5 27.09.2023 Chișinău Evaluatori/oare: limbă și literatură română, engleză și franceză Română
6 29.09.2023 Chișinău Evaluatori/oare: limbă și literatură română, engleză și franceză Română
7 02.10.2023 Chișinău Evaluatori/oare: istorie, geografie, biologie Română
8 04.10.2023 Chișinău Evaluatori/oare: educație muzicală, educație tehnologică, educație moral-spirituală Română
9 06.10.2023 Chișinău Evaluatori/oare: matematică, fizică, chimie, informatică Română