Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Instruiri, sondaje, cazuri reale de discriminare și exemple de sfidare a stereotipurilor în cadrul campaniei „ ZERO Discriminare”

În contextul marcării, la nivel internațional, a Zilei „ZERO Discriminare”, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a desfășurat, în perioada 1-14 martie 2021, campania „ZERO Discriminare”. Activitățile propuse s-au axat preponderent asupra fenomenului hărțuirii și au urmărit obiectivul de fortificare a capacităților femeilor în revendicarea dreptului la egalitate și nediscriminare în Republica Moldova.

O activitate importantă în cadrul campaniei a fost realizarea Sondajul privind percepția populației asupra fenomenului hărțuirii. Sondajul a cuprins peste 400 de participanți, iar informația colectată permite Consiliului o evaluare a situației privind fenomenul hărțuirii și a nivelului de înțelegere a acestuia. Rata de participare a femeilor la sondaj a fost de 87,7%, iar vârsta celor mai activi participanți este cuprinsă între 36–45 ani. Conform sondajului, aproape jumătate dintre respondenți (45,3%) s-au simțit hărțuiți în ultimul an. Deși  aproximativ 70% dintre participanții la studiu cunosc unde trebuie să se adreseze în cazul în care au devenit victime ale hărțuirii, totuși, 34,4% dintre respondenții care s-au simțit hărțuiți în ultimul an s-au resemnat, fără a semnala despre fapta respectivă.

În rândul activităților planificate în cadrul campaniei, Consiliul a făcut publice mai multe cazuri de discriminare a femeilor pe care le-a examinat de-a lungul anilor, a publicat istorii ale femeilor celebre care au devenit cunoscute prin activitatea lor, depășind anumite stereotipuri și prejudecăți. Totodată, reprezentanții Consiliului au susținut o instruire on-line pentru 25 de participanți, în vederea prevenirii hărțuirii pe criteriul de sex.

Urmând dezideratul unei societăți incluzive, în care oamenii își realizează drepturile și libertățile, indiferent de particularitățile individuale, instituția va continua să desfășoare activități de informare și instruire prin care să sensibilizeze populația asupra impactului negativ al discriminării, hărțuirii, stereotipurilor și stigmatizării, victime ale cărora poate deveni oricine.