Instruiri în promovarea egalității și diversității pentru militarii Armatei Naționale

Consiliul pentru egalitate continuă sesiunile de instruire în domeniul nediscriminării pentru militarii în termen și prin contract din cadrul Armatei Naționale.

Astfel, la 04 iulie curent, 66 de militari din cadrul Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” din municipiul Bălți au avut parte de două sesiuni de instruire în cadrul cărora, membra Consiliului, Carolina Bagrin le-a vorbit despre cauzele discriminării, formele de manifestare ale acesteia; obligația implementării principiilor egalității și nediscriminării, importanța creării unui mediu de lucru incluziv și non-discriminatoriu, cazuistica Consiliului privind faptele de discriminare, modalitățile de sesizare a Consiliului și procedura de examinare a plângerilor de către Consiliu.

Suntem dedicați promovării unui climat de respect și egalitate în toate sferele de activitate din societatea noastră, inclusiv în cadrul forțelor armate. Aceste sesiuni de instruire sunt un pas important în asigurarea faptului că toți cetățenii noștri, indiferent de criteriile protejate, sunt tratați cu demnitate și respect”, a menționat Carolina Bagrin, membra Consiliului pentru Egalitate.

Reamintim că, aceste acțiuni sunt realizate de Consiliu în conformitate cu Planul activităților de instruire și informare în domeniul prevenirii și combaterii discriminării pentru anul 2024. În perioada iunie-septembrie 2024, Consiliul va desfășura 10 sesiuni de acest gen.