Instruirea reprezentanților editurilor privind evaluarea manualelor școlare prin prisma principiilor egalității și nediscriminării

Consiliul pentru egalitate, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Amnesty International Moldova și Misiunea OSCE în Moldova a participat la organizarea primelor instruiri privind evaluarea manualelor școlare prin prisma egalității și nediscriminării. La eveniment au participat reprezentanți/te ai/ale 5 edituri de manuale din Republica Moldova.

Astfel, pe parcursul unei zile, participanții au fost instruiți de către experți naționali despre procesul de evaluare a proiectelor de manuale școlare, așa încât acestea să respecte principiile echității, diversității, incluziunii și nondiscriminării indiferent de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, socială, națională și statut social, limbă, religie sau convingeri, sex, identitate de gen și orientare sexuală, vârstă, statut matrimonial, dizabilitate, stare de sănătate și statut HIV, opinii politice sau orice alte opinii, avere, naștere sau orice alt criteriu.

Evghenii Alexandrovici Goloșceapov, membru al Consiliului pentru egalitate, prezent la acest eveniment, a vorbit despre baza conceptuală, valori și principii care urmează a fi aplicate la elaborarea și evaluarea proiectelor de manuale școlare astfel ca acestea să corespundă cerințelor criteriului de evaluare „caracter nediscriminatoriu”.

Instruirile se desfășoara în perioada 11 septembrie-06 octombrie 2023 în Chișinău și Comrat și au scopul de a îmbunătăți capacitățile grupurilor țintă de a include conceptele de egalitate și drepturile omului în manuale școlare.