Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Inițiativă cu prevederi discriminatorii la USMF „Nicolae Testemițanu”

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității s-a pronunțat pe marginea inițiativei USMF „Nicolae Testemițanu” de a modifica  procedura de admitere la studii și susținere a examenelor pentru studenții străini prin introducerea obligativității de testare a acestora la consumul de substanțe psihotrope. Un aviz consultativ în acest sens a fost emis în baza solicitării parvenite de la conducerea universității.

Analizând rațiunea care ar fi determinat conducerea instituției să lanseze o astfel de inițiativă, Consiliul a luat act că aceasta ar fi avut la bază un scop legitim, cel de a preveni și combate traficul ilicit de droguri. Totuși, Consiliul subliniază că măsurile propuse nu pot fi considerate adecvate în contextul educațional. Drept condiție obligatorie pentru etapa de admitere la studii și sesiuni de examene trebuie să se impună nivelul calificărilor și pregătirii studenților, iar testarea la consumul de substanțe psihotrope nu trebuie să constituie o cerință de a accede la aceste procese pentru nicio persoană. Consiliul atenționează că, această cerință, fiind aplicată doar studenților străini,  va genera existența criteriilor diferite de admitere și susținere a examenelor pe criteriu de cetățenie, ceea ce contravine cadrului legal, conform căruia procesul de integrare a străinilor în țara noastră se realizează cu respectarea principiului nediscriminării și al egalității de tratament. Mai mult decât atât, Consiliul consideră că în urma aplicării acestor măsuri, ar putea fi generată o percepție eronată în rîndul populației, ea considerând străinii aflați în Republica Moldova ca fiind persoane aflate în conflict cu legea, fără dovezi concludente în acest sens. Acest lucru ar spori riscul discriminării străinilor aflați pe teritoriul țării.

Așadar, Consiliul consideră inițiativa Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” de modificare a procedurii de admitere la studii și susținere a examenelor pentru studenții străini, prin introducerea obligativității de examinare la consumul de substanțe psihotrope drept discriminatorie. Astfel, instituția solicită universității să renunțe la această inițiativă, cu informarea ulterioară a publicului larg.