Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

ÎNDEMN la întruniri pașnice și responsabile

Avocatul Poporului, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității îndeamnă la calm, întruniri și manifestații pașnice, fără intimidări, ură și violență în perioada 08 – 14 mai 2022.

În perioada 08 – 14 mai 2022 în Republica Moldova urmează a avea loc mai multe întruniri publice organizate de autorități, forțe politice, organizații obștești și mișcări sociale cu caracter socio-cultural și politic legate de marcarea Zilei Victoriei și a Zilei Europei. Sesizăm că anul acesta pe parcursul întrunirilor pot avea loc acțiuni provocatorii, de intimidare, ură și violență, inclusiv generate de uzul de către participanții la aceste manifestații a unor simboluri interzise.

În acest context, semnatarii Apelului public îndeamnă autoritățile statului, organizatorii și participanții întrunirilor la responsabilitate și corectitudine în asigurarea libertății de exprimare și de întrunire.

Îndemnăm participanții la manifestații și oponenții acestora să demonstreze respect și toleranță față de orice ființă umană, indiferent de caracteristicile care le deosebesc, inclusiv viziunile politice sau de altă natură pe care le au. Dialogul civilizat, cu excluderea intimidărilor este o condiție definitorie pentru libera întrunire, o premisă importantă pentru asigurarea schimbului liber de idei, opinii și o garanție a respectării principiilor democratice și a statului de drept. Membrii societății urmează să conștientizeze importanța respectării întocmai a principiilor unui stat democratic, în care persoanele au atât drepturi, cât și obligații, implicit de a respecta ordinea publică și nu a periclita securitatea statului și a altor persoane.

Accentuăm că nu este exclus ca o anumită manifestație poate să nemulțumească persoanele ostile ideilor sau revendicărilor pe care le susțin organizatorii acesteia. Într-o asemenea situație, dreptul de a contramanifesta nu poate să paralizeze dreptul de a manifesta.

Ne adresăm autorităților să asigure toate condițiile necesare pentru exercitarea neîngrădită a dreptului la întruniri, prin garantarea ordinii publice, a securității manifestanților în cadrul legii, separării manifestanților și contramanifestanților, cu excluderea violenței și brutalității, a tentativelor de a fi create impedimente pentru deplasarea persoanelor din alte localități ale țării la acțiunile de protest, cât și a persecutării participanților sub orice formă pentru participarea la manifestațiile organizate sau spontane. La fel, îndemnăm reprezentanții mass-media să fie corecți și obiectivi în oglindirea evenimentelor, iar protestatarii să nu admită violență față de jurnaliști.

Ne exprimăm certitudinea privind respectarea demnității și valorilor socio-umane și garantarea dialogului civilizat fără recurgerea la utilizarea mijloacelor care duc la discriminare și ură, tratamente inumane și degradante, periclitând pacea și stabilitatea socială a unui stat de drept.

ÎMDEMN PUBLIC