Ian Feldman a fost reales președinte al Consiliului pentru egalitate

Astăzi, noii membri ai Consiliului pentru egalitate, numiți în funcție prin Hotărârea nr. 72 din 28 martie 2024, și-au început activitatea și s-au întrunit în prima ședință. Pe ordinea de zi, a fost alegerea președintelui instituției.

Astfel, Ian Feldman a fost reales de către noii membri cu unanimitate de voturi în funcția de Președinte al Consiliului pentru egalitate, pentru cel de al treilea mandat.

Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 prevede că președintele Consiliului este ales cu majoritatea voturilor din numărul total al membrilor acestuia.

Potrivit Legii cu privire la activitatea Consiliului pentru egalitate nr. 298/2012 președintele Consiliului are următoarele atribuții:

  • conduce și organizează activitatea Consiliului;
  • reprezintă Consiliul în relațiile cu alte autorități și instituții publice, cu persoane fizice sau juridice;
  • prezintă în plenul Parlamentului raportul general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării;
  • numește în funcție funcționarii publici ai aparatului administrativ al Consiliului, modifică, suspendă și încetează, în condițiile legii, raporturile de serviciu ale acestora;
  • exercită și alte atribuții stabilite de legislație.

Ian Feldman are o activitate profesională de mai bine de 20 de ani în domeniul drepturilor omului. A lucrat în 11 țări, pe 3 continente, pentru mai mult de 50 de proiecte, organizații interguvernamentale, guvernamentale și non-guvernamentale ale ONU și a obținut o experiență operațională largă, inclusiv experiența în zonele cu probleme de securitate. A antrenat și a consultat profesioniști din 28 de țări care provin din diferite regiuni ale lumii. A fost numit de Parlamentul Republicii Moldova în calitate de membru al Consiliului pentru egalitate în anul 2013 și ales ca președinte al Consiliului, în 2015.