Forumul Drepturilor Omului și Egalității 2023

Forumul drepturilor omului și egalității s-a desfășurat astăzi, 6 decembrie 2023, în contextul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. Scopul evenimentului a fost de a analiza subiectul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, identificarea problemelor existente, precum și promovarea unui angajament comun pentru îmbunătățirea situației.

„E foarte important să avem un dialog deschis între instituțiile care reprezintă, promovează și asigură apărarea drepturilor omului în aspect orizontal care vizează toate domeniile de activitate ale unui stat. Această platformă de discuții va oferi oportunitatea de a trece în revistă problemele care urmează să fie luate în considerare la elaborarea documentelor de politici”, a menționat Ian Feldman, președintele Consiliului pentru egalitate.

În cadrul Forumului s-a pus în discuție percepția drepturilor omului în 2023, cu accent pe aspectele legate de drepturile refugiaților și drepturile copilului, în baza unui studiu elaborat de Oficiul Avocatului Poporului cu suportul Consiliului Europei. Totodată a fost prezentat Programul Național pentru Drepturile Omului 2024-2027, cu propuneri de acțiuni pentru îmbunătățirea realizării drepturilor omului în Republica Moldova.

Evenimentul a fost și o platformă de discuții cu societatea civilă privind problematica ce ține de asigurarea dreptului la vot și la muncă a persoanelor cu dizabilități intelectuale; asigurarea dreptului la sănătate a persoanelor din grupurile vulnerabile, situția femeilor rome refugiate; incluziunea și protecția socială a persoanelor cu dizabilități.

Evenimentul s-a desfășurat sub egida Consiliului pentru Egalitate și Oficiului Avocatului Poporului, în colaborare cu Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) și UNICEF Moldova.