Egalitatea în Republica Moldova de la constatări spre schimbare

Astăzi, în cadrul evenimentului „Egalitatea în Republica Moldova de la constatări spre schimbare”, Consiliul pentru egalitate a prezentat rezultatele „Studiului privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în anul 2024”, ajuns la cea de-a patra ediție.

Scopul studiului este de a evalua atitudinile și percepțiile populației față de diferite persoane, grupuri vulnerabile și marginalizate din Republica Moldova, și anume: persoane cu dizabilități, persoane LGBT+, persoane care trăiesc cu HIV, persoane de etnie romă, persoanele care nu vorbesc limba de stat și refugiați ș.a.

Obiectivele specifice ale Studiului au fost concentrate în direcția măsurării distanței sociale resimțite de respondenți față de reprezentanții grupurilor vulnerabile și marginalizate din Republica Moldova, a încrederii în oameni, a gradului de toleranță și a identificării atitudinii față de redistribuire, față de egalitatea de gen, față de emigrare și emigranți, față de imigranți și refugiați. „Studiul este, de fapt, asemeni unei oglinzi în care nu vedem altceva decât realitățile în care trăim. Datele statistice cantitative și calitative ale acestuia va ajuta atât Consiliul pentru egalitate cât și alte instituții să elaboreze politici publice necesare în sprijinul grupurilor vulnerabile, să promoveze dialogul intercultural și intracomunitar, precum și să promoveze diversitatea și incluziunea” a menționat Ian Feldman, președintele Consiliului.

De menționat că cercetarea fost realizată de către compania IMAS și s-a desfășurat în baza unui sondaj național cu populație generală, pe un eșantion reprezentativ de 1100 de respondenți, precum și a unui sondaj la care au participat reprezentați ai diferitelor grupuri vulnerabile.

Totodată, în cadrul evenimentului președintele Consiliului a pus în discuție  situația privind asigurarea egalității și nediscriminării în Republica Moldova pentru cele mai vulnerabile grupuri din țara noastră: persoane cu dizabilități, femei, persoane în etate, reprezentanți ai comunității LGBTQI+ și ai minorităților lingvistice, dar și persoanele strămutate temporar din Ucraina.

În cadrul aceluiași eveniment, membrii Consiliului au prezentat prioritățile strategice ale Consiliului pentru egalitate, pentru perioada 2025-2029. Astfel, Consiliul își propune asigurarea egalității persoanelor cu necesități speciale; persoanelor în vârstă, minorităților etno-lingvistice, reprezentanților din comunitatea LGBTQI+. Totodată, Consiliul își propune fortificarea capacităților instituționale în domenii precum dezvoltarea programelor de formare profesională pentru personalul aparatului administrativ, dar și în domeniul informării și instruirii populației privind fenomenul discriminării și mecanismul de revendicare a dreptului la egalitate.

La eveniment au participat reprezentanți ai societății civile, instituțiilor independente, instituții subordonate Guvernului și Parlamentului, misiunilor diplomatice și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Promovarea securității umane prin incluziune socio-economică, finanțat de Guvernul Japoniei prin Fondul Organizație Națiunilor Unite pentru Securitate Umană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Organizația Internațională a Migrației.