Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Discriminare în remunerarea diferențiată pentru același timp de muncă prestată

Recent, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a emis o decizie prin care a constatat discriminare din partea angajatorului față de angajat, manifestată prin remunerarea diferențiată pentru același tip de muncă, pe criteriul modalității deținerii funcției.

Petiționarul a invocat că pentru munca prestată în perioada 23.04.2019 – 15.02.2021, în calitate de inspector de integritate superior, împuternicit cu atribuții de control și organizare a activității Inspectoratului de Integritate, a fost remunerat inechitabil și discriminatoriu în raport cu inspectorii de integritate, inspectorii de integritate superiori și șefii de direcții din cadrul ANI.

În susținerea poziției sale, reclamata a invocat că inspectorul de integritate superior căruia i-au fost delegate atribuțiile de control și organizare nu se află pe poziție superioară în raport cu alți inspectori de integritate, respectiv și remunerarea trebuie să fie similară. Aceasta a notat că activitatea desfășurată de acesta nu poate fi comparată cu cea a șefilor de direcții, deoarece acesta nu are în subordinea sa nemijlocită subalterni, iar în cadrul ANI nu există funcția de șef al Inspectoratului de Integritate, similară funcției de șef de direcție generală. Reclamata a subliniat că delegarea atribuțiilor de control și organizare nu este similară exercitării unei funcții de conducere.

Consiliul a reținut că petiționarul, deși nu avea în subordinea sa nemijlocită subalterni, acesta totuși, conform fișei de post, a fost împuternicit să verifice și să coordoneze proiectele actelor de constatare și proiectele proceselor-verbale de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului, elaborate de inspectorii de integritate. Consiliul punctează că responsabilitățile de organizare, coordonare, monitorizare, control și evaluare, generic sunt atribuite funcțiilor de conducere. De asemenea, Consiliul a stabilit că petiționarul, pe perioada cât a fost împuternicit cu atribuții de control și organizare  a activității Inspectoratului de Integritate, a fost însărcinat cu realizarea unor sarcini caracteristice unui conducător. Mai mult decât atât, acesta a fost responsabil și de completarea fișelor de evaluare a tuturor inspectorilor de integritate, iar el a fost evaluat de către președintele ANI în calitate de funcționar public de conducere.

Aceste circumstanțe au permis Consiliului să concluzioneze că atât de jure, cât și de facto, petiționarul îndeplinea o muncă și purta răspundere echivalentă unei funcții de conducere, fiind însă remunerat similar unui inspector de integritate superior. Conform prevederilor legale, pentru funcția de conducere din cadrul instituției publice autonome este prevăzută o clasă de salarizare mai înaltă decât pentru funcția de inspector de integritate superior, valoarea de referință fiind aceeași ambelor categorii de angajați. Prin urmare, se atestă o remunerare inegală (mai mică decât pentru funcția de conducere) pentru munca de același tip (pentru exercitarea atribuțiilor și asumarea responsabilităților unui conducător).

Consiliul a constatat că faptele date constituie discriminare în remunerarea diferențiată pentru același tip de muncă pe criteriu modalității deținerii funcției și a recomandat reclamatei să identifice modalitatea pentru asigurarea remunerării egale, corespunzătoare tipului de muncă desfășurată de către petiționar în perioada 23.04.2019 – 15.02.2021.