Discriminare indirectă în câmpul muncii pe criteriul de domeniu profesional de activitate

Recent, Consiliul a examinat  plângerea unei angajate în calitate de juristă a S.A. „Apă-Canal Chişinău”,  în care aceasta susținea că este  defavorizată în raport cu alți angajați ai societății.

Potrivit  Regulamentului intern al S.A. „Apă-Canal Chişinău” cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaților, sporul lunar pentru vechime în muncă se acordă doar angajaților care au activat în domeniul gospodăriei locativ-comunale. Astfel,  se instituie un tratament egal asupra grupurilor de persoane aflate în situații diferite.

Deși reclamanta, în apărarea poziție sale, a specificat că  aprobarea Regulamentului vizat a avut drept scop stimularea, atragerea şi menținerea muncitorilor şi specialiștilor din domeniul gospodăriei locativ-comunale în câmpul muncii, Consiliul a considerat că măsurile de atingere a scopului nu sunt adecvate, iar acestea dezavantajează persoanele care au obținut vechimea în muncă în domeniile de specialitate corespunzătoare funcției deținute (jurist, specialist resurse umane, contabil, economist, etc.), care exercitând funcțiile respective își folosesc cunoștințele și abilitățile obținute în întreprinderile din alte domenii, decât cel al gospodăriei locativ-comunale. Așadar, situația muncitorilor și specialiștilor de profil, în activitatea cărora va constitui un avantaj deținerea vechimii în muncă în domeniul gospodăriei locativ-comunale, este diferită de situația salariaților din cadrul administrației (jurişti, specialişti în resurse umane, contabili, economiști ș.a.), pentru care avantajul va constitui deținerea vechimii în muncă în domeniul de specialitate. Prin urmare, justificarea nu poate fi considerată drept una obiectivă și rezonabilă, iar faptele constatate reprezintă discriminare indirectă în câmpul muncii pe criteriu de domeniu profesional de activitate.

Consiliul a recomandat reclamantei să modifice Regulamentul privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaților S.A. „Apă-Canal Chișinău” în vederea eliminării prevederilor discriminatorii.

Totodată, deoarece petiționara a specificat că prevederi discriminatorii similare celor cuprinse în Regulamentul intern al S.A. „Apă-Canal Chişinău”, se conțin și în Regulamentul privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaților întreprinderilor din domeniul gospodăriei locativ-comunale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 169 din 16.02.2008, Consiliul a recomandat Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să elaboreze și să prezinte Guvernului proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 169/2008 în vederea eliminării prevederilor discriminatorii.

Decizia Consiliului poate fi consultată AICI