Dialog inter-instituțional la nivel regional privind infracțiunile și contravențiile motivate de prejudecată

Olga Bulmaga, Secretara generală a Consiliului pentru egalitate, a participat la 19 aprilie curent, în calitate de expertă la Platforma regională de dialog pe tema infracțiunilor și contravențiilor motivate de prejudecată, eveniment desfășurat în orașul Bălți de către Asociația Obștească „Clinica Juridică din Bălți”.

Platforma de dialog a abordat două subiecte principale:

  • actualități legislative și jurisprudențiale în domeniul infracțiunilor și contravențiilor comise din motive de prejudecată;
  • bariere în acordarea asistenței victimelor infracțiunilor și contravențiilor comise din motive de prejudecată.

Cei peste 50 de participanți la eveniment au discutat despre modalitățile de calificare a infracțiunilor și contravențiilor motivate de prejudecată, precum și de prevenire a acestora, implicând factorii de decizie, autoritățile locale și nordice relevante, profesioniștii în drept, OSC-urile locale, tineretul, mass-media și comunitatea.

În comunicarea sa, dna Olga Bulmaga s-a referit la practica Consiliului privind constatarea faptelor de instigare la discriminare, punând accentul pe elementele discursului instigator la ură și discriminare.

Menționăm că, prin motive de prejudecată se înțeleg idei preconcepute ale făptuitorului bazate pe considerente de rasă, culoare, origine etnică, națională sau socială, cetățenie, sex, gen, limbă, religie sau convingeri religioase, opinii politice, dizabilitate, orientare sexuală, identitate de gen, stare de sănătate, vârstă, stare civilă, statut de migrant sau azilant, indiferent dacă fapta este comisă în privința persoanei care posedă astfel de caracteristici protejate, în privința bunurilor acesteia sau asociate cu aceasta sau în privința persoanei care acordă suport persoanelor ce posedă astfel de caracteristici protejate ori se asociază cu acestea, această asociere fiind una reală sau percepută ca fiind reală.

Platforma regională de dialog pe tema infracțiunilor și contravențiilor comise din motive de prejudecată, s-a desfășurat în cadrul proiectului „Răspunsul regional de protecție a victimelor HBC”, implementat, în cadrul proiectului „Prevenirea și Combaterea Crimelor Motivate de Prejudecată în Moldova”, cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA.