Depunerea jurământului de credință a funcționarilor publici, ca urmare a promovării cu succes a perioadei de probă