Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Depunerea jurământului de credință a funcționarilor publici, ca urmare a promovării cu succes a perioadei de probă

Doi dintre colegii noștri au fost, astăzi, promovați în rândul funcționarilor publici.

În cadrul ceremoniei de depunere a jurământului Pavel Balica și Marian Adelina au jurat solemn „…să respecte Constituția Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv și imparțial legile țării, să îndeplinească  conștiincios obligațiile ce îi revin în exercitarea funcției publice și să respecte normele de conduită profesională!”. 

Președintele Consiliului Ian Feldman precum și întreaga echipă din cadrul Consiliului le aduce sincere felicitări și le urează succese și realizări frumoase pe tărâm profesional.