Depunerea jurământului de credință a funcționarilor publici, ca urmare a promovării cu succes a perioadei de probă

Colega noastră, Nadina Barburas a fost promovată în rândul funcționarilor publici.

În cadrul ceremoniei de depunere a jurământului Nadina Barburas a jurat solemn „…să respecte Constituția Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv și imparțial legile țării, să îndeplinească  conștiincios obligațiile ce îi revin în exercitarea funcției publice și să respecte normele de conduită profesională!”.

Președintele, Ian Feldman precum și întreaga echipă a Consiliului pentru egalitate au felicitat-o și i-au dorit succese și realizări pe măsură pe tărâm profesional.