Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Declarație comună cu privire la desfășurarea și reflectarea campaniei electorale fără discriminare și discurs de ură

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Oficiul Avocatului Poporului și Agenția Relații Interetnice, printr-o declarație comună semnată la 20 septembrie 2019,  atrag atenția actorilor cheie implicați în procesul electoral asupra impactului negativ al utilizării discursului discriminator, ofensator și instigator la ură.

Acest instrument este utilizat tot mai des în contextul campaniilor electorale din Republica Moldova, servind drept unealtă de dezbinare și ură în rândurile electoratului.

Conform raportului de monitorizare a discursului de ură, efectuat de Promo-Lex în 2019, din totalul de 319 cazuri identificare în perioada de monitorizare, 89 dintre acestea au fost exprimate în context electoral. Aceasta însemnând că discursul de ură a fost generat de actorii implicați în campanii electorale, fie că este vorba de partide politice, concurenți electorali sau simpatizanții acestora. Caracteristicile persoanelor împotriva cărora cel mai frecvent au fost orientate discursurile instigatoare la ură sunt: ​​sexul, apartenența politică, orientarea sexuală, religia, origine etnică, statut matrimonial (parental), dizabilitate, vârstă, etc.

În contextul campaniei electorale din octombrie 2019, instituțiile semnatare fac apel către politicieni, candidați electorali, jurnaliști, formatori de opinie ș.a. să respecte valorile democratice, să promoveze principiul egalității și nediscriminării, să evite discursul de ură și să respecte demnitatea umană.

Pentru asigurarea unui climat electoral în care să fie respectate standardele nediscriminării și a drepturilor omului, toți actorii implicați în campania electorală sunt somați să aplice recomandările formulate de instituțiile semnatare în DECLARAȚIA COMUNĂ.