Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Declarația comună a Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPEDAE) și Asociației Obștești „Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței

În 1995, statele membre ale Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) au adoptat Declarația de principii privind toleranța, prin care a fost instituită Ziua Internațională a Toleranței, consemnată pe 16 noiembrie.

Mesajul Zilei Internaționale a Toleranței, reflectat în Declarația UNESCO de principii  privind toleranța, este că aceasta înseamnă mult mai mult decât acceptarea pasivă a celuilalt.  Toleranța presupune obligații de a acționa și trebuie să fie cultivată și apărată.

Pe 16 noiembrie 2022, Ziua Internațională a Toleranței este consemnată în condițiile în care un război în centrul Europei a șocat o lume întreagă.

În spiritul Declarației UNESCO de principii privind toleranța, moldovenii au demonstrat că aceasta presupune obligația de a acționa, înseamnă participare și implicare.

CDA,  unicul ONG juridic din Republica Moldova care deține expertiză complexă și exclusivă  în domeniul azilului, promotor al drepturilor refugiaților, și CPEDAE, autoritate publică autonomă cu atribuții de  prevenire și protecție împotriva discriminării, asigurarea egalității, promovarea oportunităților egale și a diversității, cheamă la solidaritate în continuare cu persoanele refugiate, indiferent de țara din care provin, la respectarea drepturilor acestora, conform valorilor și normelor umane fundamentale.

Războiul din Ucraina și criza umanitară devastatoare pe care a provocat-o acesta a creat multe provocări, dar și oportunități pentru un angajament continuu în lupta împotriva intoleranței și discriminării.

CDA și CPEDAE reiterează aspectele-cheie din Declarația UNESCO de principii privind toleranța și consideră că acestea în 2022 sunt actuale ca niciodată.

Afirmăm că toleranța este o condiție necesară păcii și progresului economic și social al tuturor popoarelor și că intensificarea intolerantei poate conduce la confruntări și violențe, la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale.

Mesajul pe care dorim să-l transmitem este că ura, neacceptarea, xenofobia față de refugiați nu pot și nu trebuie să fie tolerate în Republica Moldova.

Condamnăm cu hotărâre orice acte de discriminare și părtinire și îndemnăm  membrii societății să combată inechitatea, practicile și comportamentele care exclud,  să acționeze în fiecare zi, în fiecare comunitate, pentru neadmiterea unor atare manifestări.

Valul global de sprijin pentru refugiați ne-a reamintit de puterea solidarității. Facem apel către membrii societății să acționeze pentru ca Republica Moldova să fie o țară care asigură egalitate, justiție și demnitate pentru toți.

Reafirmăm că toleranța este o atitudine activă, care presupune recunoașterea drepturilor universale ale persoanei și a libertăților fundamentale ale omului.

Centrul de Drept al Avocaților                 

Consiliului pentru Prevenirea Discriminării și Asigurarea Egalității         

 

 

 

16 noiembrie 2022