Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consiliul va susține instruiri în domeniul nediscriminării pentru angajații CNAS

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității dă start unei serii de sesiuni de instruire în domeniul nediscriminării pentru angajații Casei Naționale de Asigurări Sociale.

În perioada iulie-decembrie 2021, vor fi organizate în total circa 50 de seminare, iar săptămânal vor avea loc câte 2 instruiri. În sesiunile de instruire vor fi antrenați atât persoane cu funcții de conducere cât și de execuție, din cadrul aparatului central și subdiviziunile teritoriale ale CNAS. Sesiunile se vor desfășura pe platforma online zoom și vor fi susținute de reprezentanții Consiliului. Estimativ, numărul total de angajați care este preconizat să participe la seminare constituie 1200 persoane.

În cadrul instruirilor, funcționarii Consiliului vor aborda subiecte și informații care ii vor ajuta pe participanți să înțeleagă componentele faptelor de discriminare și să cunoască standardele privind nediscriminarea, precum și aplicabilitatea acestora.

Tematica cursului va fi axată pe explicarea noțiunilor și exemplificarea formelor de discriminare; prevenirea discriminării în acces la bunuri și servicii disponibile publicului, precum și prevenirea discriminării în câmpul muncii.

Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 prevede la art. 8 interzicerea discriminării privind accesul la serviciile şi bunurile disponibile publicului, acesta rămânând un domeniu de top în care cel mai frecvent Consiliu constată discriminarea, inclusiv la serviciile de protecție socială.