Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consiliul a semnat un MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE

La 18 martie 2021, Ian FELDMAN, Președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, împreună cu Maia BĂNĂRESCU, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Oficiul Avocatului Poporului și Oleg CARA, Directorul General al Biroului Național de Statistică au semnat un MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE între cele trei autorități.

Memorandumul de înțelegere are scopul de a contribui la schimbul de cunoștințe și de experiență între părți, precum și la colaborarea privind colectarea, diseminarea și analiza datelor în domeniul drepturilor omului. De asemenea, prin realizarea activităților propuse se urmărește asigurarea dezideratului de a nu lăsa pe nimeni în urmă, în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și asigurarea coerenței cu standardele internaționale privind drepturile omului, ținând cont de contextul național.

Evenimentul a fost organizat sub egida Oficiului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului Moldova. „Memorandumul de înțelegere între cele trei instituții este un pas important în direcția unei mai bune aplicări a abordării bazate pe drepturile omului, în ceea ce ține de colectarea, dezagregarea, diseminarea și analiza datelor. O implicare mai strânsă a tuturor celor trei instituții va contribui la avansarea Agendei de dezvoltare durabilă 2030, precum și la punerea în aplicare a principiului de a „nu lasă pe nimeni în urmă”, a menționat  Bea FERENCI, Șefa Oficiului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului Moldova.

Memorandumul este un instrument pentru formalizarea relațiilor de colaborare între instituții și este valabil până la revocarea acestuia de către una dintre Părți.