Consiliul a prezentat Parlamentului Raportul general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2023

Anual, Consiliul pentru egalitate elaborează și prezintă Parlamentului Raportul prin care generalizează datele privind prevenirea și combaterea discriminării în Republica Moldova, elucidează problemele sistemice în asigurarea dreptului la egalitate, constatările și concluziile privind amploarea fenomenului de discriminare, dar și recomandările formulate în adresa instituțiilor de resort.

Conform Raportului general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2023, din 243 de dosare soluționate, 222 s-au soldat cu emiterea deciziilor, pentru 12 au fost emise avize consultative, 2 au fost soluționate pe cale amiabilă, iar alte 7 plângeri au fost retrase. Totodată, în doar 12% dintre deciziile emise a fost constatată fapta de discriminare, cele mai multe decizii fiind de inadmisibilitate – 69%, alte 13% – de neconstatare, 5% fiind restituite, iar 1% – de încetare.

Cele mai multe fapte de discriminare în anul 2023 au fost constatate în domeniile: acces la bunuri și servicii disponibile publicului – 30%, câmpul muncii – 26%, justiție – 18%, lezarea demnității -18% și alte domenii – 7%. În topul criteriilor în baza cărora au fost constatate cele mai multe fapte de discriminare sunt limba – 34%, orientarea sexuală – 14%, sex/gen/maternitate – 10%, originea etnică – 7% și statutul de pensionar – 7%.

Analiza deciziilor prin prisma formei de discriminare arată că predominantă este discriminarea directă, acesteia revenindu-i 63% din numărul total al deciziilor de constatare a discriminării. Urmează instigarea la discriminare cu 19% din numărul de constatări, discriminării indirecte, hărțuirii și lipsei de acomodare rezonabilă revenindu-le câte 7% și respectiv 4%.

Totodată, Raportul prezintă date și despre nivelul de implementare a recomandărilor formulate de Consiliu în anul 2022, aflate în monitorizare pe parcursul anului 2023. Din cele 92 de recomandări formulate de Consiliu în 2022, constatăm că doar 21% au fost implementate, 50% fiind contestate, iar alte 29% fiind în proces de monitorizare. Potrivit tipului recomandărilor, 19 dintre acestea au vizat eliminarea situațiilor discriminatorii, 66 au constituit recomandări de prevenire a faptelor de discriminare, 2 fiind de sancționare și 5 de satisfacție.

Conform datelor prezentate în Raport despre numărul de persoane implicate în activitățile de informare și instruire, acesta s-a ridicat la 687 de beneficiari, printre ele: funcționari publici, cadre didactice și reprezentanți ai autorităților publice locale.

În scopul prevenirii pe viitor a faptelor de discriminare, Raportul conține sinteza recomandărilor formulate de Consiliu în anul 2023,în adresa subiecților implicați în fapte dediscriminare.

Raportul urmează să fie examinat de către membrii Comisiei drepturile omului și relații interetnice, iar ulterior, audiat în ședința plenară a Parlamentului.

Raportul în întregime poate fi consultat AICI